Dorpsbewoners Wedde zaaien bermen in met zaad van wilde bloemen

WEDDE – Een groep dorpsbewoners uit Wedde is goed bezig geweest. Op 12 en 18 april hebben negen inwoners, op initiatief van Imker Jantje Koeweiden uit Wedde, de bermen aan een kant van de Molenweg en de Wedderbergenweg ingezaaid met wildebloemenmengsel. Het zaad voor de 2 km lange bermen werd beschikbaar gesteld door gemeente Westerwolde. […]

‘We moeten het gesprek over eenzaamheid in de wijk aangaan’

Helaas is eenzaamheid over vijf jaar niet uitgebannen, denkt Jan Willem van de Maat van Movisie. Ondanks het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Veel gemeenten zijn aan de slag gegaan om met bewoners, organisaties, professionals en bedrijfsleven te verkennen wat er gebeurt en wat nog meer nodig is. ‘Het begint met mensen die goed getraind zijn om met eenzaamheid om te gaan.’

Hybridisering van wijkteams en vrijwilligersinitiatieven lijkt nog ver weg

Het samenspel tussen wijkteams en vrijwilligers komt maar moeizaam van de grond. Professionals uit wijkteams en vrijwilligers van informele organisaties en bewonersorganisaties lijken elkaar in de praktijk niet of nauwelijks te zien. Onbekendheid, onenigheid en onbestemdheid staan hybridisering vooralsnog in de weg. Professionals uit wijkteams en informele partijen ondersteunen ‘in samenspel’ huishoudens in kwetsbare posities. […]

Toestemming van buren in plaats van omgevingsvergunning

De gemeente Rotterdam gaat dit najaar een proef uitvoeren waarbij bewoners met hun buren kunnen overleggen over het bouwen van een dakkapel, schutting of schuurtje in plaats van met de gemeente. Bij toestemming van omwonenden is geen omgevingsvergunning nodig. De proef wordt gedurende twee jaar uitgevoerd in delen van Prins Alexander en in Hoogvliet en [...] Het bericht Toestemming van buren in plaats van omgevingsvergunning verscheen eerst op Gemeente.nu.

‘Groene’ vrijwilligers welkom op netwerkbijeenkomst Levend Landschap Ede

Ede is een gemeente met veel inwoners die als ‘groene’ vrijwilliger actief zijn in het buitengebied. Er zijn meer dan 50 grote en kleinere vrijwilligersgroepen actief die zich inzetten in het buitengebied.Voor al deze vrijwilligers is er op 25 april 2019 van 13:30 tot 16:30 uur een bijeenkomst in huis Kernhem in Ede.

Huizenbezitters schrikken van verplichte asbestsanering: ‘61 duizend euro, wie kan dat in deze buurt betalen?’

Alle daken met asbest moeten volgens de wet uiterlijk 31 december 2024 asbestvrij zijn. Het betreft naar schatting 120 duizend huizen in Nederland. Zeker voor particuliere woningeigenaren is dat een hard gelag. Zoals in de Rode Kastelenbuurt in Rotterdam, waar een echtpaar 61 duizend euro kwijt is voor de sanering.

Stadshagen krijgt onthaastingscentrum

Zwolle krijgt een onthaastingscentrum aan de rand van Stadshagen, in de noordpunt van de Scholtensteeg. De initiatiefnemers, de huidige eigenaren van Lotuszen in Stadshagen, richten zich op zingeving, uitrusten en beleven, doelgericht en actief en gezondheid en medisch. Zo kan er in het centrum aan meditatie en yoga worden gedaan, komen er sauna’s, zwembaden, fitness en bootcamp, fysio en acupunctuur. De gemeente ziet in de vestiging een toegevoegde waarde voor de wijk en een goede invulling van de doelstelling om Stadshagen een meer ‘volwaardig, levendig en bruisend stadsdeel van Zwolle’ te maken.

CBS wijken en buurten 2016 nu ook in linked data

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze kerncijfers voor 2016 zijn nu ook in linked data ontsloten. Daarmee publiceert ook het CBS nu zijn eerste vijf sterren dataset op PDOK. ‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. Bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw van een wijk of buurt, de gemiddelde woningwaarde en de afstand tot voorzieningen. Deze CBS kerncijfers zijn nu via een sparql interface direct bij PDOK bevraagbaar.

WOS.nl - Gemeente Maassluis denkt aan pauzewoningen

De gemeente Maassluis denkt serieus na over zogeheten pauzewoningen in de stad. Op dit moment ontvangt de gemeente regelmatig signalen van inwoners die met spoed een woning zoeken maar deze niet kunnen bemachtigen, zo valt te lezen in het rapport 'Maatwerk en pauzewonen'.In het rapport wordt gewezen op het risico dat mensen uit Maassluis dakloos worden en afglijden. De gemeente heeft met diverse partners van de gemeente op het gebied van huisvesting en sociale instanties gesproken om te kunnen inschatten wat nodig is.

Limburgs erkend als officiële streektaal

Het Limburgs dialect wordt erkend als een officiële regionale taal. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Ollongren bekendgemaakt, die vandaag een bezoek bracht aan de provincie vanwege de komende verkiezingen. Ollongren bezocht Venray, Weert en Maastricht. "De streektaal is heel belangrijk", zegt minister Ollongren tegen 1Limburg. "We gaan met elkaar een convenant sluiten, waarin we afspraken maken hoe we het beste kunnen werken aan het bevorderen en behouden van het Limburgs." Tweetaligheid Met de erkenning gaat een wens van het provinciebestuur in vervulling.

Milieudefensie: luchtkwaliteit zo slecht dat buiten werken niet zou mogen

De luchtkwaliteit in veel steden is zo slecht, dat werken in de buitenlucht officieel niet zou mogen. Dat concludeert Milieudefensie na onderzoek van de Gezondheidsraad. De concentratie van schadelijke roetdeeltjes ligt op veel plekken hoger dan is toegestaan door de arbo-wet. Anne Knol van Milieudefensie vindt dat het verkeer en de industrie aangepakt moeten worden door de politiek. Stoppen met buiten werken lost het probleem niet op: 'Omdat we daar nog steeds lopen, leven en wonen, ademen we nog steeds die uitlaatgassen in en daar kunnen we ziek van worden.'

Extra geld voor huisartsen in wijken met complexe zorgvraag

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden gaan huisartsen in achterstandswijken meer budget geven. Zo krijgt de huisarts meer tijd om patiënten met complexe zorgvragen beter te helpen en is minder doorverwijzing naar het ziekenhuis of de geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig. Ook wordt ingezet op meer samenwerking met het sociale domein. Dit meldt Skipr.

Pagina's