Win je eigen ommetje

4 december, 2006 - 15:13

Win 30.000,- voor je eigen ommetje!

Landschapsbeheer Nederland schrijft een prijsvraag uit voor het bedenken van "ommetjes". Ommetjes zijn kleine wandelingen van ongeveer een uur, met een afstand van zo'n drie tot zeven kilometer.

provincie Limburg steunt vereniging kleine kernen

4 december, 2006 - 14:29
Groei Vereniging Kleine Kernen krijgt steun van Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg verlenen aan de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) een subsidie van € 75.000,- voor de uitvoering van het activiteitenprogramma 2007.

31-10-06 Biej os in de sjtraot: over superbuurten en succeswijken!

3 november, 2006 - 02:53

De Provincie Limburg gaat een tv serie maken over het thema "Vitale kernen en buurten". Sjra Puts, bekend van diverse radio- en tv-programma's, gaat de serie presenteren. In de tv serie "Biej os in de sjtraot staan initiatieven van bewoners die hun buurt leefbaar willen maken en het stimuleren van deze initiatieven centraal. Niet de Provincie maar de bewoners bepalen dus de inhoud van de tv serie. De serie bevat negen afleveringen van 15 minuten.

kunstproject Dorpsraad Blitterswijck

24 oktober, 2006 - 11:45

De dorpsraad Blitterswijck werkt in samenwerking met de gemeente Meerlo-Wanssum aan de realisatie van een kunstwerk voor het karakteristieke dorpsplein in Blitterswijck. Ter gelegenheid van dit eerste kunstwerk in de openbare ruimte van het dorp is ook een met de school een kunstproject opgezet. Gedurende twee weken hebben de leerlingen kennisgemaakt met verschillende kunstvormen, gebruik materialen en kunstenaars. Tevens zijn de onderbouw en bovenbouw naar twee musea geweest.

Algemene Ledenvergadering VKKL: thema Dorpsraden en ICT

16 oktober, 2006 - 12:45

De VKKL organiseert op 25 oktober haar Algemene Ledenvergadering in gemeenschapshuis Baexheimerhof te Baexem. Naast het jaarverslag en het jaarprogramma 2007 zal ook deze algemene ledenvergadering weer een actueel thema worden behandeld. Thema van dit jaar is Dorpsraden en ICT. Er zal worden ingegaan op het project Interactief Kennisplatform Bewonersinitiatieven dat de VKKL gezamenlijk met haar zusterorganisatie in Brabant ontwikkelt. Daarnaast zullen ook de projecten OnsDorpsWeb van de dorpsraad Koningsbosch en Dorpenvenray.nl van het Dorpsradenoverleg Venray aan bod komen.

Prijsvraag: Ommetjes rond het dorp

11 oktober, 2006 - 10:45

Prijsvraag bevordert ontsluiting buitengebied

Toekomstvisie 2007-2011

28 september, 2006 - 11:00
VKK Noord BrabantDe leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant hebben de toekomstvisie 2007-2011 voor de komende vijf jaar ontvangen. Het is de ambitie van de vereniging kleine kernen noord-brabant om in goed overleg met al haar leden te bevorderen dat de dorpsorganisaties zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid Noord Brabant

19 september, 2006 - 12:42

De Provincie Noord Brabant wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 Euro 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciele dienstverlening onder een dak worden ondergebracht.

Nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid

19 september, 2006 - 12:24

De Provincie wil leefbaarheid en sociale cohesie bevorderen. In de nieuwe subsidieregeling Leefbaarheid is in 2006 en 2007 € 1.000.000,-- hiervoor beschikbaar. Deze subsidieregeling vergoedt  diverse (proces)kosten voor de ontwikkeling van multifunctionele voorzieningen waarin zorg, educatie, welzijn, cultuur en maatschappelijke- en commerciële dienstverlening onder één dak worden ondergebracht.

Week van de Vooruitgang 2006

13 september, 2006 - 23:43
Week van de Vooruitgang 2006 - Van 16 t/m 22 september 2006 de Week van de Vooruitgang, een week waarin duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Dit betekent dat er een week lang groen licht is voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik om zo meer schone lucht en rust en ruimte in wijken en binnensteden te creëren. [Nieuws Dorp en Buurt]

Nieuwe initiatieven Echt-Susteren

11 september, 2006 - 12:33
In Limburg zijn de afgelopen jaren al veel dorpsorganisaties opgericht. Midden- en vooral Zuid-Limburg lopen echter wat achter bij deze ontwikkeling. Er zijn over het algemeen twee redenen waarom dorpsbewoners zich willen organiseren; als er sprake is van één of meer grote knelpunten of als er kansen liggen om de leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks in Echt-Susteren denkt dat het voor

Brabantse Dorpendag 2006

17 augustus, 2006 - 19:20

Ruim 450 vertegenwoordigers van de Brabantse kleine kernen bezochten zaterdag 11 maart jl. in 's-Hertogenbosch de Brabantse Dorpendag 2006.

In vervolg op de dorpendag vinden in het voorjaar 2006 drie praktijkdagen plaats. Deze praktijkdagen bieden dorps-, raadsleden en andere belangstellenden de mogelijkheid om innovatieve en succesvolle Brabantse leefbaarheidsprojecten in de praktijk te gaan bekijken. Meldt u hier aan voor de praktijkdagen.

1e PlattelandsParlement Limburg

10 juni, 2006 - 12:35
Het 1e PlattelandsParlement Limburg is inmiddels succesvol verlopen. Ongeveer 150 mensen hebben op 10 juni de weg naar Griendtsveen gevonden. Verspreid over verschillende locaties in het dorp hebben dorpsraden, provinciale bestuurders en overige geïnteresseerden met elkaar gesproken over uiteenlopende thema’s. Deze gesprekken vormden de basis voor het Dorpsakkoord Limburg 2006. In dit Dorpsakkoord zijn samenwerkingsafspraken met de provincie vastgelegd. In de eerstvolgende Kleine Kernen Krant zullen we uitgebreid verslag doen van het PlattelandsParlement.

Pagina's