Nieuwe initiatieven Echt-Susteren

11 september, 2006 - 12:33
In Limburg zijn de afgelopen jaren al veel dorpsorganisaties opgericht. Midden- en vooral Zuid-Limburg lopen echter wat achter bij deze ontwikkeling. Er zijn over het algemeen twee redenen waarom dorpsbewoners zich willen organiseren; als er sprake is van één of meer grote knelpunten of als er kansen liggen om de leefbaarheid te verbeteren.

GroenLinks in Echt-Susteren denkt dat het voor

Brabantse Dorpendag 2006

17 augustus, 2006 - 19:20

Ruim 450 vertegenwoordigers van de Brabantse kleine kernen bezochten zaterdag 11 maart jl. in 's-Hertogenbosch de Brabantse Dorpendag 2006.

In vervolg op de dorpendag vinden in het voorjaar 2006 drie praktijkdagen plaats. Deze praktijkdagen bieden dorps-, raadsleden en andere belangstellenden de mogelijkheid om innovatieve en succesvolle Brabantse leefbaarheidsprojecten in de praktijk te gaan bekijken. Meldt u hier aan voor de praktijkdagen.

1e PlattelandsParlement Limburg

10 juni, 2006 - 12:35
Het 1e PlattelandsParlement Limburg is inmiddels succesvol verlopen. Ongeveer 150 mensen hebben op 10 juni de weg naar Griendtsveen gevonden. Verspreid over verschillende locaties in het dorp hebben dorpsraden, provinciale bestuurders en overige geïnteresseerden met elkaar gesproken over uiteenlopende thema’s. Deze gesprekken vormden de basis voor het Dorpsakkoord Limburg 2006. In dit Dorpsakkoord zijn samenwerkingsafspraken met de provincie vastgelegd. In de eerstvolgende Kleine Kernen Krant zullen we uitgebreid verslag doen van het PlattelandsParlement.

Pagina's