nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)

2 september, 2008 - 12:38
De nieuwe Wro is per 1 juli 2008 in werking getreden.
Pieter Pelser heeft als stagiaire voor de VKK (Pieter is tevens procesbegeleider) het een en ander uitgezocht.  Wat verandert er en wat is belangrijk voor dorpen om te weten?

In de bijlage vinden jullie het verslag van de themabijeenkomsten die over dit onderwerp gingen. Het kan voor jullie als procesbegeleiders ook interessant zijn!

3 oktober 2008 – PlattelandsParlement Limburg

20 augustus, 2008 - 15:30

logo PlattelandsParlement
Op vrijdagmiddag 3 oktober organiseert de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), net als twee jaar geleden, het PlattelandsParlement Limburg. Dorpsbewoners gaan dan in gesprek met leden van Provinciale Staten. Dat gebeurt op meerdere plekken in de gemeente Helden, met gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe als centrale locatie.

Uitslag Waterschapsverkiezingen

18 augustus, 2008 - 11:40

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland heeft als belangengroepering mee gedaan aan alle Waterschapsverkiezingen in Gelderland. In één van de vier waterschappen in Gelderland is het gelukt. De VKK Gelderland gaat deel uitmaken van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel met één zetel. Bij de andere drie waterschappen lukte het niet om voldoende stemmen te trekken. Het nog niet genoeg bekend zijn van de VKK in Rivierenland, op de Veluwe en in het gebied Vallei en Eem heeft ongetwijfeld meegespeeld dat we niet voldoende stemmen hebben gekregen om een zetel te behalen.

Onderzoek 'dorps wonen'

14 augustus, 2008 - 23:53

Onderzoek 'dorps wonen'
Onderzoek 'dorps wonen' is begonnen als een afstudeerrapportage van Gerian Snels, voormalig student Ruimtelijke Ordening en Planologie met de differentiatie Stedenbouw aan de NHTV te Breda. Als afstudeerproject is een website gebouwd waar de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd. Het is de bedoeling om de website voort te laten bestaan zodat het een inspiratiebron kan zijn voor diverse doelgroepen.

www.onderzoekdorpswonen.nl/

3400 handtekeningen tegen megavarkens- en kippenstallen.

12 augustus, 2008 - 17:51

Na de start op 9 mei hebben ruim 3400 mensen een handtekening gezet onder het motto: "JA" tegen boerenlandbouw, "NEE" tegen megabedrijven. Het tweede burgerinitiatief dat ooit in Limburg is gehouden, heeft daarmee ruimschoots voldaan aan de eis van 1500 handtekeningen van Limburgse kiesgerechtigden. Daarmee komt het onderwerp op de agenda van Provinciale Staten.

Kijk voor meer informatie op www.behouddeparel.nl

Village participatif

24 juli, 2008 - 09:46

Villages Magazine is een interessant Frans Tijdschrift over dorpen.

 

In het juli/augustus nummer stond een artikel over bewonersparticipatie

Zie ook website:


http://www.village.tm.fr/index.php?Menu=VMAG&ids=ekDqrGIEDkcehyHfmymt&Ac...

 

Via de onderstaande google URL kan je het vertaald bekijken

Ondergrens 23 leerlingen versoepelen

17 juli, 2008 - 10:52

Op dit moment is de minimumgrens van 23 leerlingen zeer streng. Wordt deze norm niet gehaald, dan moeten schooltjes sluiten. Dijksma wil die ondergrens minder absoluut maken. In haar visie kan de bekostiging van de school gewoon doorgaan als de leerprestaties goed zijn, ook als het aantal kinderen onder het wettelijk minimum zakt. Een CDA-voorstel van deze strekking is door Dijksma welwillend ontvangen.

Webconferencing voor VKK's

11 juli, 2008 - 18:47

Web-conferencing wordt steeds belangrijker voor groepen met leden die verspreid over een provincie over het land of over verschillende landen. Waar voorheen dure systemen nodig waren om een teleconferentie te kunnen organiseren, zijn nu systemen via internet goed betaalbaar en van redelijke kwaliteit. Er zijn zelfs gratis systemen beschikbaar met een redelijke kwaliteit en functionaliteit.

2e Kempenlanddag op 5 oktober 2008

8 juli, 2008 - 14:07
Het Brabants platteland krijgt een fikse opknapbeurt, om daarmee een
vitaal, groen en mooi platteland te behouden waar het goed wonen, werken
én leven is. Honderden projecten door heel Brabant zijn inmiddels
uitgevoerd. Ook in de zeven gemeenten in Kempenland gaat op veel plekken
op dit moment de schop in de grond. Tot nu toe zijn er meer dan 300
projecten opgestart op het gebied van economie en leefbaarheid, natuur,
water, landbouw en milieu. Inmiddels zijn er ook al meer dan 140
projecten afgerond. De uitvoering gebeurt door gemeenten, waterschappen

Elsendorp grijpt naast Europese Dorpsvernieuwingsprijs

8 juli, 2008 - 11:31

WENEN - Elsendorp heeft niet de Europese Dorpsvernieuwingsprijs gewonnen. De onderscheiding ging deze keer naar Sand in Taufers in het Italiaanse Zuid-Tirol. Het Brabantse dorp won vorig jaar nog de Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs.

Nieuw lid

3 juli, 2008 - 18:32
Wij verwelkomen een nieuw lid, Stichting Nieuwendijk 2000 uit de gemeente Werkendam. Wij heten de stichting Nieuwendijk van harte welkom. De vereniging komt daarmee op 126 leden.

DOP buitengebied Leudal-West

2 juli, 2008 - 14:35
Ongeveer 40 dorpen in Limburg hebben een DOP gemaakt. Het bijzondere is nu dat de vijf kernen van de voormalige gemeente Hunsel aanvullend op hun eigen DOP, gezamenlijk een visie op het buitengebied Leudal-West gemaakt hebben. Dit gebied heeft een landschappelijke en functionele eigenheid en diverse organisaties opereren op het niveau van dit gebied.

Dorpsplannen Ittervoort, Neeritter, Haler-Uffelse, Ell en Hunsel

26 juni, 2008 - 17:49
Dorpsplannen van 5 kernen te weten Ittervoort, Neeritter, Haler-Uffelse, Ell en Hunsel van de gemeente Leudal

Voorbeeldconvenant gemeente Bergeijk

26 juni, 2008 - 12:33
Het nieuwe convenant van de gemeente Bergeijk over de rol van dorpsraden bij burgerparticipatie.

Welkom in de bestuursgroep

26 juni, 2008 - 10:50

Beste mede-bestuurders,

Tot vanmiddag 17.00 uur. We hebben afgesproken dat Peter de chat probeert te leiden.

Groeten, Tinie

Eerste provinciale edities nieuwsbrief Kennisplatformbewoners.nl

20 juni, 2008 - 13:04

Het Kennisplatformbewoners.nl biedt nu ook een provinciale editie van de elektronische nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden maandelijks rond het midden van de maand verstuurd en concentreren zich op berichten rond de leefbaarheid van kleine kernen in de betreffende provincie. Er zijn provinciale edities voor Noord Brabant, Limburg en Gelderland.

De nieuwe Kleine Kernen Koerier is uit!

18 juni, 2008 - 10:34

Het juninummer van de Kleine Kernen Koerier van de VKK Gelderland vindt u hier: Kleine Kernen Koerier

Tien grootste plattelandsgemeenten verenigen zich

16 juni, 2008 - 10:47
De tien grootste plattelandsgemeenten hebben zich verenigd in de zogenaamde P-10 gemeenten. Eén van de aandachtspunten is leefbaarheid in kleine kernen.

dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

12 juni, 2008 - 17:45
dorpsontwikkelingsplan Helvorit,  maart 2008

Pagina's