Kleine kernen in beweging

27 november, 2008 - 17:02
 

In opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en Rabo-Nederland is door BMC en LVKK onderzoek verricht onder 502 kleine kernen in Nederland.

Het onderzoek (dat plaatsvond in 2007) richtte zich op de beschikbaarheid èn de eventuele terugloop van voorzieningen in kleine kernen.

Onderzocht werd m.n de aanwezigheid van de volgende voorzieningen: bank, basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal, drogist, apotheek, supermarkt, bakker, slager, doe-het-zelf, huisarts, horeca, en rijdende winkel.

Oplegger IDOP Aarle-Rixtel

24 november, 2008 - 10:46
In de Laarbeekse gemeenteraadsvergadering van 11 december 2008 wordt deze oplegger van de IDOP voor Aarle-Rixtel behandeld. De dorpsbelangenorganisatie stichting Platform Aarle-Rixtel brengt deze oplegger als voorbeeld graag onder de aandacht van andere dorpsraden.

Brabanders trots op Brabant

24 november, 2008 - 10:44

 

Brabanders zijn trots op Brabant en vinden dat er zuinig met de ruimte in Brabant moet worden omgegaan. Dat is één van de conclusies die getrokken kunnen worden uit de resultaten van het webgesprek dat Provinciale Staten hielden over de inrichting van de ruimte in Brabant.

Positieve afname aantal locaties intensieve veehouderij

18 november, 2008 - 11:16
 

Het aantal locaties waar varkens, pluimvee, vleeskalveren en/of nertsen worden gehouden in reconstructiegebied Kempenland is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Onder invloedsfeer van de reconstructie zijn/of worden er momenteel 60 bedrijven verplaatst danwel beëindigd. Dit blijkt uit een inventarisatie uitgevoerd in opdracht van Reconstructiecommissie Kempenland.

In 2008 subsidie voor 30 projecten in de Kempen

18 november, 2008 - 10:55
 

Al 30 projecten in het buitengebied hebben dit jaar subsidie gekregen in het kader van de reconstructie. Dat blijkt uit het projectenoverzicht van Streekhuis Kempenland. Hiermee is in totaal een bedrag van 5½ miljoen euro gemoeid. Verder wordt voor een aantal projecten nog dit jaar een besluit tot financiering verwacht.


Projecten in uitvoering

Presentatie Hoe doede gullie de?

12 november, 2008 - 22:56
Hier treft u de presentatie aan van de heer Driek van de Vondervoort, voorzitter van de landelijke vereniging voor kleine kernen. Deze presentatie is gehouden in Fijnaart op woensdag 12 november 2008.

Openbare dorpsbijeenkomst “zorg in Helenaveen”.

7 november, 2008 - 17:27

De werkzaamheden voor het project "zorg in Helenaveen" zijn officieel van start. Op dinsdag 26 oktober discussieerden de aanwezigen tijdens een openbare bijeenkomst over de vraag, welke voorzieningen en welke zorg in Helenaveen nodig zijn om inwoners 10 jaar langer in het dorp te kunnen laten wonen.

IDOP Mariahout

6 november, 2008 - 12:22

De oplegger van het IDOP Mariahout is door het SRE in samenwerking met de gemeente Laarbeek en de vereniging Zorg om het Dorp gemaakt. Deze oplegger is inmiddels door de Provincie goedgekeurd en om de uitvoering door te laten gaan moet de gemeenteraad van Laarbeek in december instemmen of zij akkoord gaan.

Na instemming zal Zorg om het Dorp in de periode 2009-2011 met diverse partijen zorgdragen voor de uitvoering onder regie van gemeente en provincie.

IDOP Helenaveen

6 november, 2008 - 10:59

Helenaveen is een pilotproject voor dorpsontwikkelingsprogramma's, die in kleine kernen de leefbaarheid moeten handhaven of verbeteren. Het Peeldorp is het eerste dat subsidie krijgt en gaat gelden als voorbeeld voor soortgelijke projecten elders in Zuidoost-Brabant.

De gemeente Deurne heeft de provincie voor verschillende projecten (die samen een kleine drie miljoen euro kosten) 670.000 euro subsidie gevraagd. Daarnaast behelst het Idop nog het 37 miljoen euro kostende saneringsproject voor de glastuinbouw in Helenaveen.

Brede school maakt smalle start

27 oktober, 2008 - 11:42

BAKEL - Vrijwel iedereen in Bakel krijgt te maken met de brede school, die daar over enige jaren moet draaien. Het gaat namelijk niet alleen om basisonderwijs maar ook om buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en sport- en cultuuractiviteiten. Alle Bakelse kinderen van nul tot en met twaalf jaar (ook degenen die speciale zorg nodig hebben) en hun ouders moeten er baat bij hebben.

Herinrichting natuurgebied Peelvenen succesvol!

23 oktober, 2008 - 16:12

Bezoek ook de inloopdag van natuurgebied De Peelvenen!

De Peelvenen krijgt momenteel een flinke impuls. Door het gebied anders in te richten krijgen zowel de natuur als cultuur kansen zich te ontwikkelen. Op zaterdag 25 oktober kunt u met eigen ogen bekijken wat dat precies betekent. Ervaren gebiedsgidsen laten u zien hoe ruim 75 hectare van het gebied wordt ontwikkeld tot een volwaardig functionerend hoogveenlandschap. Met behoud van de cultuurhistorische waarden en met oog voor de bewoonbaarheid en leefbaarheid!

Weebosch als nieuw lid verwelkomt

20 oktober, 2008 - 18:04
De dorpsraad van Weebosch (gemeente Bergeijk) heeft zich aangemeld als lid van de vereniging kleine kernen noord-brabant. Weebosch is een kern van gemeente Bergeijk en heeft 705 inwoners. De dorpsraad bestaat uit 4 personen en heeft een eigen website.

Website voor IDOP in Heusden

20 oktober, 2008 - 11:05

HEUSDEN - Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst is er deze week een officiële start gemaakt met de uitvoering van het dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) in Heusden. Heusden heeft grote plannen.

Kleine basisscholen krijgen meer tijd om voort te bestaan

16 oktober, 2008 - 11:22
 

Staatssecretaris Dijksma wil kleine scholen die met opheffing worden bedreigd, onder speciale omstandigheden langer de tijd te geven aan het minimumaantal leerlingen te voldoen.

73 sollicitanten voor 3 burgemeesters

15 oktober, 2008 - 18:26
De gemeenten Oosterhout, Veghel en Reusel-de Mierden hebben een vacature voor het ambt van burgemeester. Vrijdag 10 oktober waren er maar liefst 73 sollicitanten.

Oosterhout

Stil asfalt bij Helmond-Ommel

15 oktober, 2008 - 18:19
Op de N279, aan de noord- en oostkant van Helmond en Ommel, komen proefvakken met stil asfalt. Met de aanleg komt de provincie tegemoet aan de wens van de Helmond en Asten en hun wijkvertegenwoordigers. De proefvakken zorgen voor 4 tot 7 dB(A) minder geluid.

De bewoners langs de N279 maken zich grote zorgen om de toenemende geluidshinder door het verkeer en dan met name vrachtverkeer. Ommel kampt met stagnerende woningbouw vanwege geluidsoverlast.

Stille wegdekken

Praat mee over ruimte in Brabant

15 oktober, 2008 - 10:43
Hoe moet Brabant eruit zien in 2030? Welke accenten vindt ú belangrijk? Aan de hand van een aantal dilemma's over de inrichting van de Brabantse ruimte willen Provinciale Staten met u in gesprek. 2030 klinkt nog ver weg. Toch moet nu worden nagedacht over het gebruik van de ruimte in Brabant. Moet Brabant zich ontwikkelen tot tweede Randstad? Of moet de kenmerkende rust en ruimte behouden blijven? Hoe moet de provincie omgaan met bedrijventerreinen? Moet er een scherp contrast komen tussen stad en platteland of moet iedereen wonen in een groene omgeving?

‘Het Kempenlam' wint de Kempenlandtrofee 2008

8 oktober, 2008 - 11:59

Op zondag 5 oktober 2008 werd om 13.00 uur de felbegeerde
Kempenlandtrofee door Gedeputeerde mevrouw Steffens overhandigd aan Loek
Hilgers, initiatiefnemer van het project Kempenlam.
De winnaar is bevlogen als het om behoud en versterking van het
Kempische Heideschaap en de Kempische natuur gaat. Het project Kempenlam
wordt in de Kempen gezien als het meest aansprekende project dat heeft
bijgedragen aan de grote opknapbeurt in de Kempen.

Voorzitter van de Reconstructiecommissie de heer Sjef Jonkers geeft aan

Pagina's