De Hongerige Stad – Red de wereld, eet anders

Wat moet er aan ons voedselgedrag veranderen om bij te dragen aan een betere planeet? En hoe vertaalt zich dat naar de stad? Ben je net vegetariër geworden, lees je hoe milieuvervuilend avocado’s en amandelen zijn. Wil je een gezonde, biologische maaltijd koken, word je na je werk toch verleid door dat frietje van de […]

Rooilijn Kenniskring – De mythe van participatie

Een open stad: mooie theorie of moeten we hoopvoller zijn? Van terp tot zandrug en van drooglegging tot stadsontwikkeling – Nederland dankt zijn bestaan aan gebiedsontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, is een nauwe samenwerking tussen vele partijen nodig. Participatie in een open stad betekent een stad waar bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken en […]

Ruimte delen met buren is een verschrikking: zelfs jonge Vlamingen denken er niet aan om compacter te gaan wonen

Zonder maatregelen wordt het moeilijk Vlamingen te verleiden compacter te wonen. De conservatieve woondroom blijft intact. “Inspirerende voorbeelden en campagnes zetten weinig zoden aan de dijk. Tools als de Mobiscore wekken vooral ergernis op.”

'Hang- en rustplek weg. Heel Weiteveen spreekt er schande van'

WEITEVEEN - In 2005 werd-ie geopend in Weiteveen: een overdekte hangplek voor jongeren, die eveneens gebruikt kon worden als rustplaats voor fietsers. Sinds nieuwjaarsdag is er niets meer van over. ,,Het hele dorp spreekt er schande van’’, zegt Henry Schepers, voorzitter van Dorpsbelangen Weiteveen.

Een mooi nieuw pleintje én discussie, met dank aan het bevingsgeld

Ruim een miljard kreeg Groningen vorig jaar om te investeren in toekomstperspectief, als compensatie voor het aardbevingsleed. Maar de eerste miljoenen zijn amper toegekend of er is al discussie over. ‘Over twintig jaar zijn die dorpshuizen en pleinen aan een nieuwe onderhoudsbeurt toe.’

Woongemeenschap De Wonne Enschede professionaliseert: "De tijd van vrijheid, blijheid is voorbij"

Wie tijdelijk onderdak nodig heeft en om wat voor reden dan ook niet terecht kan in een sociale huurwoning, kan onderdak vinden in leefgemeenschap De Wonne in Enschede. Maar voor alle bewoners geldt: het is geen vrijheid, blijheid. "Mensen huren geen kamer bij ons, ze wonen hier. En dat betekent dat ze ook meehelpen met koken en de klanten aan de deur voorzien van koffie."

E-learning polarisatie: wat speelt er eigenlijk in de wijk?

Als er nieuwe groepen mensen in de wijk komen wonen, dan kan het samen leven in de buurt ongemakkelijk worden omdat er bijvoorbeeld spanningen ontstaan. Dat is het moment dat je als professional aan het werk gaat met het tegengaan van polarisatie. Hoe voorkom je dat groepen tegenover elkaar komen te staan en er geen gesprek meer mogelijk is?

Moslima die niet in Kerstmis gelooft, organiseert kerstfeest in dienstencentrum

De bewoners van het dienstencentrum Silsburg in Deurne waren er vandaag uitgenodigd om kerstmis te vieren. Normaal gezien is het centrum gesloten vandaag, maar een aantal vrijwilligers opende er toch de deuren. En dat op initiatief van Ghisla, een moslima die Kerstmis zelf niet viert, maar de mensen van het dienstencentrum op deze speciale dag toch graag samenbrengt.

Jubilerende woongroep Roombeek biedt jongeren een veilige plek

In 2006 werd in de Enschedese wijk Roombeek een huizenblok gebouwd met een oppervlakte van 1235 vierkante meter. Het pand biedt onderdak aan de christelijke woongroep Roombeek. Inmiddels bestaat de woongroep twaalf en een half jaar. Er wonen vier gezinnen als kernbewoners. Ze zijn de noabers; goede buren voor jongeren die er een veilige tijdelijke woonplek vinden.

Werkvloer bepaalt of wijkteams presteren, beleid niet

Onderzoek naar wijkteams in sterk van elkaar verschillende gemeenten wordt vaak afgedaan als een weinig zinvolle vergelijking van appels en peren. Nieuw onderzoek laat zien dat verschillen tussen gemeenten nauwelijks gevolgen hebben voor het functioneren en presteren van wijkteams. Het verschil wordt namelijk niet gemaakt met beleid, maar op de werkvloer. In het sociaal domein […]

Plattelandsgemeenten gaan volop auto’s delen

De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan volop inzetten op de deelauto. Minister Van Veldhoven van Milieu tekent hiervoor een akkoord met de gemeenten. ‘Je denkt bij autodelen misschien snel aan de stad. Maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn,’ aldus de bewindsvrouw. De twintig plattelandsgemeenten zetten vandaag samen met tien [...] Het bericht Plattelandsgemeenten gaan volop auto’s delen verscheen eerst op Gemeente.nu.

Kleine kernen mogen bouwen

Kleine kernen mogen van de Provincie Utrecht onder voorwaarden huizen bouwen aansluitend aan de bestaande kern. Dit om de leefbaarheid en lokale vitaliteit van kleine kernen in stand te houden. De Provincie komt hiermee tegemoet aan verzoeken voor meer uitbreidingsmogelijkheden van zowel gemeenten als van Provinciale Staten.  

Pagina's