Nieuws %1

Psychiatrie in de samenleving

 Op donderdag 28 mei 2020 vindt het congres over psychiatrie in de samenleving plaats in Eindhoven. De psychiatrie is in de loop van de afgelopen jaren steeds meer midden in de samenleving komen te staan. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen vaker in de wijk. De centrale gedachte is dat mensen met psychiatrische problemen niet geholpen zijn met een bestaan aan de rand van de samenleving, maar een volwaardige plek in onze maatschappij verdienen.

Provincie Utrecht start met regionale aanpak bodemdaling

Bodemdaling zet het Groene Hart de komende decennia voor een grote en kostbare maatschappelijke uitdaging. Tijdens het Nationaal Congres Bodemdaling is officieel een start gemaakt met een aanpak onder de naam Regio Deal bodemdaling Groene Hart. De provincie Utrecht neemt deel aan de plannen. Overheid, ondernemers, kennisinstellingen en bewoners van het Groene Hart gaan op zoek naar oplossingen om de bodemdaling de baas te worden.

Twee praktische boekjes over Informele zorg/aandacht:

28 april, 2018 - 19:03

Informele zorg/aandacht:

'Zorgzame dorpen': handig boekje voor zorgzame initiatiefnemers

http://www.vkknoordbrabant.nl/uploads/files/ZORGZAMEDORPEN.pdf

Boekje Wedde dat ’t lukt

HANDIG BOEKJE VOOR ZORGZAME INITIATIEFNEMERS VAN ERVARINGSDESKUNDIGE DORPEN Download:

Gratis advies bewonersinitiatieven

4 december, 2017 - 21:14

Het LSA heeft samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven gratis een expert of ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

https://tinyurl.com/yba6fn6x

Congres onveiligheidsgevoelens aanpakken

Op dinsdag 21 november vindt in de Winkel van Sinkel, Oudegracht 158 in Utrecht een congres plaats over de aanpak van onveiligheidsgevoelens. Doelgroep zijn veiligheidsprofessionals en burgemeesters. Onveiligheidsgevoelens zijn voor veel professionals en bestuurders een black box. Onderzoeker en hoofddocent Integrale Veiligheid Remco Spithoven is de black box van onveiligheidsgevoelens ingedoken. Samen met Bureau Regionale […]

Congres Veiligheid in de wijk

Voorkom onveiligheid in de wijk staat centraal tijdens het congres dat het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) op 2 november organiseert in de RAI, waar ook Amsterdam Security plaatsvindt. Een dag later organiseert het SBO in Rotterdam de excursie ‘Veiligheid in de wijk’. Op het programma van het congres staan ’s ochtends enkele plenaire […]

Migrantengezinnen vaak buiten beeld bij jeugdzorg

Kinderen uit migrantengezinnen maken minder vaak gebruik van jeugdzorg dan kinderen uit autochtone gezinnen. Dit meldt het Kennisplatform Integratie & Samenleving in een rapport. Wijkteams hebben niet genoeg bezetting om zelf actief te zoeken naar de gezinnen die hulp nodig hebben en gemeenten hebben te weinig aandacht voor migrantengezinnen nu het doelgroepenbeleid is afgeschaft door kabinet Rutte I. Dit meldt Trouw. 

‘Probleem van wijkteam is om de casus af te ronden’

Het lukt heel goed met de ‘nabijheid’ tussen professional en cliënt. Zo goed zelfs, dat het juist door die betrokkenheid bij de cliënt het vaak moeilijk wordt voor sociale professional om de ondersteuning af te ronden. Tegelijk is er onvrede in het wijkteam: aan welzijnswerk komen sociaal werkers niet toe. Aldus Femmianne Bredewold, spreker op het congres: ‘Het wijkteam onder de loep’.

Verhalen zijn de kracht van het alledaagse

Wees betrokken bij bijzondere gebeurtenissen Ongeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Over wat dat betekent gaat het 5de congres “De kracht van het sociale wijkteam” (Klik hier voor meer informatie over het congres...) Op verzoek van de congresorganisatie inventariseerde ik de belangrijkste uitdagingen waarmee de professionals in en rond het sociale wijkteam te maken krijgen. Mijn bevindingen teruglezend zie ik 5 hoofdbewegingen en daarmee verbonden uitdagingen…De belangrijkste uitdaging is echter het elkaar vertellen van ons verhaal.De eerste is de Versterking van onze slagkracht in en rond het gewone leven.

Actieplan mensenrechten voor lokale en regionale overheden

Tijdens de 32e zitting van het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg, het actieplan mensenrechten op lokaal niveau gepresenteerd. Bij de presentatie van de mensenrechtenstrategie zei hij: 'Mensenrechten zijn het fundament van lokale democratie'. Bergmann vervolgde: "En het is onmogelijk om stabiliteit en sociale cohesie te bevorderen als de fundamentele rechten van inwoners niet gerespecteerd worden”.

Handreiking dialoog vluchtelingenopvang uitgebreid

De ‘Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten’ is uitgebreid met vier paragrafen over escalatie en herstel. De onderwerpen die in de nieuwe paragrafen aan de orde komen zijn: de gemeente is zelf slachtoffer of partij bij een conflict rondom vluchtelingen, en oplopende emoties bij bewoners van wijken waar ook statushouders komen te wonen. Kennisdelen Doel van de handreiking is kennisdelen over de organisatie van bewonersbijeenkomsten door gemeenten over de (mogelijke) komst van vluchtelingen en huisvesting van statushouders.

Hulpverlener belangrijke factor tevredenheid

De tevredenheid van Edese inwoners over de zorg (WMO), Jeugdhulp of begeleiding naar werk hangt voor een groot deel af van de hulpverlener waar ze mee te maken krijgen. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. De gemeente wilde weten hoe mensen de zorg binnen Ede en de buitendorpen waardeert. De gemeente krijgt van het onderzoeksbureau een ruime voldoende. Wel zijn er volgens wethouders Meijer en Ligtelijn-Bruins verbeterpunten. Het onderzoek is een aanvulling op het verplichte jaarlijkse cliëntenervaringsonderzoek. Matthijs Hoekstra sprak beide wethouders.Beluister het item op SoundCloud

Congres: Terugkerende Syriëgangers, hoe ga je daar mee om?

In Den Haag wordt in de Fokker Terminal woensdag een internationaal congres gehouden over 'Returning Foreign Terrorist Fighters', oftewel terugkerende buitenlandse terroristenstrijders. Terugkerende jihadisten uit het strijdgebied in Syrië en Irak vormen een steeds grotere dreiging voor de veiligheid in Nederland. Het gaat om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

Trimbos-instituut partner van EuroHealthNet

Leden zijn bijvoorbeeld het RIVM uit Nederland, Public Health Wales, de Zweedse vereniging van Regio’s en Gemeenten en het Hongaarse Nationale Instituut voor Gezondheidsontwikkeling. De Europese lobby van EuroHealthNet richt zich vooral op sociale determinanten van gezondheid, gezondheidsbevordering en preventie. Het Trimbos-instituut gaat zich vooral concentreren op de uitwisseling van kennis ervaring op de thema’s tabak, alcohol, voeding en geestelijke gezondheid. De aansluiting bij EuroHealthNet draagt zo bij aan de internationale kennisuitwisseling die voor het werk van het Trimbos-instituut noodzakelijk is.

Hanzehogeschool: dinsdag congres over 'Slim produceren in het MKB' Health Hub Roden

Komende dinsdag ( 7 februari) organiseert de Hanzehogeschool Groningen een bijeenkomst over duurzaamheid, in combinatie met procesverbetering voor MKB productiebedrijven in de regio. “Hoe kun je als bedrijf je werknemers betrekken bij procesverbeteringen? Hoe koppel je leaninitiatieven aan duurzaamheid?”, zijn enkele van de actuele vraagstukken voor het midden- en kleinbedrijf die aan de orde komen tijdens het congres 'Slim produceren in het MKB' op dinsdag 7 februari in de Health Hub Roden.

Grotere schaapskudde nodig voor paarse heide Nunspeet

NUNSPEET - Om de heidevelden in de gemeente Nunspeet beter tot hun recht te laten komen, zou de Schaapskudde Nunspeet uitgebreid moeten worden tot driehonderd schapen. Ook zou er dan een nieuwe schaapskooi gebouwd moeten worden. Om uit te zoeken wat er (financieel) mogelijk is, wil het college van burgemeester en wethouder van Nunspeet een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.

Pagina's