Nieuws %1

Wrijven in de vlek neemt haar niet weg

Een echte pleister is beter dan valse aandacht Ik zal de laatste zijn die beweert dat de meest kwetsbare gezinnen in ons land adequaat geholpen worden. Dat kan en moet veel beter. Wat mij in de recente berichtgeving daarover stoort is de suggestie dat dit komt door – of een gevolg is van – de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten. Dat schept een vals beeld. Het voelt ook een beetje als wrijven is een al langer bestaande vlek. En met wrijven in de vlek, neem je die nog niet weg!Medio april 2017 stelden het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in een kritische rapportage dat de meest kwetsbare gezinnen nog onvoldoende geholpen worden door de wijkteams.

"Meer communicatie en langdurig beleid"

Betere communicatie en langdurig beleid voor Veldhuizen. Daarom vragen bewoners in een nieuw rapport over de wijk. In het nieuwe rapport reageren inwoners en sleutelpersonen op het vorig jaar verschenen rapport over de aanpak van de wijk.De renovatie van de wijk werd een aantal jaar geleden abrupt stilgelegd vanwege minder geld. Ook andere projecten zijn kortdurig. De bewoners willen juist beleid op de langere termijn. Ook wisten veel bewoners niets over het jeugdbeleid in de wijk, waardoor de juiste contactpersonen niet gevonden werden. In het eerder verschenen rapport werd dit ook gesteld.

Veel verschillen in positionering en werkwijze wijkteams

Wat zijn de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in gemeenten? Het programma Integraal Werken in de Wijk zocht antwoord in de literatuur en in gesprekken met medewerkers van zeventien gemeenten. Conclusie: hét wijkteam bestaat niet. Gemeenten richten het elk op hun eigen manier in. Het team is onderdeel van de gemeente of het is extern georganiseerd. De gemeente heeft bij een intern team meer mogelijkheden om te sturen, niet alleen op grote lijnen maar ook op de uitvoering en financiën.

Veertien gemeenten kopen samen jeugdhulp in op resultaat

Veertien gemeenten in de regio's Amsterdam/Amstelland en Zaanstad/Waterland kopen specialistische jeugdhulp vanaf 2018 integraal en resultaatgericht in. Zij hebben een contract getekend met aanbieders van jeugdhulp. Gezinnen met problemen stellen vanaf 2018 met het wijkteam een perspectiefplan op. In het plan staat de aanpak van al hun problemen en alle factoren die daarbij een rol spelen. Als specialistische jeugdhulp nodig is, kunnen ze kiezen uit elf ondersteuningsprofielen en vier intensiteiten, afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem.

Lelystad - Onderzoek naar ervaringen met WMO en Jeugdhulp

De gemeente Lelystad gaat onderzoeken wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van de WMO en de Jeugdhulp. De ervaringen van 1200 WMO-cliënten, 900 jongeren en 1900 ouders worden in kaart gebracht. Zij kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen de hulp die ze krijgen van sociale wijkteams, het Centrum Jeugd en Gezin en andere ondersteuners. Op basis van het onderzoek bekijkt de gemeente wat goed gaat en wat beter moet. De gemeente voert ieder jaar zo'n onderzoek uit. De resultaten...

Bijeenkomst ‘Ogen en oren van de straat’

Het CCV organiseert op vrijdag 7 april, samen met de hogeschool Leiden, een bijeenkomst voor jongerenwerkers, (jeugd)boa’s en wijkagenten. Deze is bedoeld voor iedereen die in direct contact staan met risicojongeren en problematische jeugdgroepen. De ‘ogen en oren van de straat’ vormen een belangrijke partner voor de gemeente in de verbeterde aanpak van problematische jeugdgroepen […]

Vier projecten genomineerd voor Weeshuisprijs

Zwolle - Elke twee jaar reikt stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle een cheque van €2.500,00 uit aan een innovatief project dan wel een vereniging die zich heeft bewezen. Uit de tientallen jeugdprojecten die de stichting in de jaren 2015 en 2016 heeft gehonoreerd, heeft het bestuur vier projecten geselecteerd. Genomineerd voor de Weeshuisprijs 2015/2016 zijn (uiteraard in willekeurige volgorde): 1. Voetbalvereniging CSV'28 met hun project 'Pannakooi voor Stadshagen' 2. Oranjepret Park Eekhout met hun project 'Evenement op Koningsdag' 3. Muziekvereniging Excelsior Westenholte met hun project 'Muziek in de klas' 4.

Beproefde aanpak moet 50-plussers aan baan helpen

De succesvolle aanpak van jeugdwerkloosheid in de stad wordt vanaf nu ook ingezet om werkloze ouderen weer aan de bak te krijgen. De gemeente vindt het hard nodig de werkloosheid onder ouderen aan te pakken. De werkloosheid onder 45 tot en met 74-jarigen bedroeg in Amsterdam in 2016 6,9 procent maar is landelijk 5,6 procent. Onder ouderen komt veel langdurige werkloosheid voor: de zoekduur van 50-

Bijeenkomsten lastenvrij inkopen en controleren Wmo en Jeugd

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak. Ervaringen van gemeenten en aanbieders staan centraal in deze bijeenkomsten. U krijgt standaarden en voorzieningen aangereikt die helpen bij het maken van afspraken met aanbieders. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers bij gemeenten en aanbieders die zich bezighouden met zorgcontracten, inkoop, verkoop, financiële controle en bedrijfsvoering voor Wmo en Jeugdwet.

Jongerenklooster of hennepkwekerij? Boerderij zoekt nieuwe bestemming

Een modern klooster voor gestresste jongeren, dat zou Jozka Vuure uit Deventer willen maken van de oude boerderij in het Overijsselse buurtschap Stegeren. Hij ziet het helemaal voor zich: in de stallen kunnen slaapzalen komen, de schuur kan worden gebruikt als brouwerij voor een eigen kloosterbiertje, het woonhuis kan een plek worden voor meditatie en contemplatie. 'Jongeren van tegenwoordig staan

Jongste huizenkopers wonen in Urk

Je bent jong en je koopt een huis. Dat gebeurt steeds minder, blijkt uit cijfers van het CBS. In oudere wijken van grote steden kopen jongeren nog wel. En in Urk. De jongste huizenkopers wonen in Urk. In het vissersdorp koop je een huis als je 33,8 jaar bent. Een stuk jonger dan in de rest van Nederland, waar het gemiddelde op 39,4 jaar ligt.

Pagina's