Nieuws %1

Bijeenkomsten lastenvrij inkopen en controleren Wmo en Jeugd

Gemeenten kunnen de inkoop van zorg, ondersteuning en jeugdhulp zo inrichten dat zij administratieve lasten voorkomen in het proces van financiële controle. Hoe doet u dat? Programma i-Sociaal Domein organiseert in april en mei 2017 regiobijeenkomsten over deze aanpak. Ervaringen van gemeenten en aanbieders staan centraal in deze bijeenkomsten. U krijgt standaarden en voorzieningen aangereikt die helpen bij het maken van afspraken met aanbieders. De bijeenkomsten zijn voor medewerkers bij gemeenten en aanbieders die zich bezighouden met zorgcontracten, inkoop, verkoop, financiële controle en bedrijfsvoering voor Wmo en Jeugdwet.

Jongerenklooster of hennepkwekerij? Boerderij zoekt nieuwe bestemming

Een modern klooster voor gestresste jongeren, dat zou Jozka Vuure uit Deventer willen maken van de oude boerderij in het Overijsselse buurtschap Stegeren. Hij ziet het helemaal voor zich: in de stallen kunnen slaapzalen komen, de schuur kan worden gebruikt als brouwerij voor een eigen kloosterbiertje, het woonhuis kan een plek worden voor meditatie en contemplatie. 'Jongeren van tegenwoordig staan

Jongste huizenkopers wonen in Urk

Je bent jong en je koopt een huis. Dat gebeurt steeds minder, blijkt uit cijfers van het CBS. In oudere wijken van grote steden kopen jongeren nog wel. En in Urk. De jongste huizenkopers wonen in Urk. In het vissersdorp koop je een huis als je 33,8 jaar bent. Een stuk jonger dan in de rest van Nederland, waar het gemiddelde op 39,4 jaar ligt.

Overlast door jongeren in wijk in Ommen; politie doet beroep op ouders

Bewoners van de wijk de Strangen in Ommen hebben de laatste tijd flink wat overlast van jongeren die kattenkwaad uithalen. Het begon met het gooien van eieren, belletje lellen en op ramen bonzen, maar inmiddels strooien ze ook met meel. De politie doet een beroep op de ouders van de jongeren.

’Stad kan niet zonder platteland’

Jongeren trekken er weg en de vergrijzing slaat er extra hard toe. Komt het nog goed met de plattelandsgebieden waar krimp op de loer ligt? ,,We moeten niet opereren op basis van zwakte en angst, maar kijken naar kansen’’, vindt Theo Meskers. Hij is lid van het dagelijks bestuur van P10, de koepel die de grootste plattelandsgemeenten van het land vertegenwoordigt.

Regio Zuidoost Brabant maakt werkagenda Jeugdstrafrecht

Gemeenten hebben veel nieuwe taken op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Hierbij hebben zij grote behoefte aan actuele kennis. In regio Zuidoost Brabant werken 21 gemeenten met hun regionale veiligheids- en justitiepartners hard aan een gezamenlijke werkagenda Jeugdstrafrecht.

Kom naar de Dag van het Jongerenwerk 2017

28 februari 2017Op 25 april 2017 wordt de landelijke Dag van het Jongerenwerk georganiseerd op de Hogeschool van Amsterdam. Deze dag wordt georganiseerd door het lectoraat Youth Spot, BV Jong, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Jeugd. De Dag van het Jongerenwerk 2017 is een werk- en uitwisselingsbijeenkomst van, voor en door 250 uitvoerend jongerenwerkers uit heel Nederland. Het centrale thema van de dag is Verbinding; de jongerenwerker als verbinding naar de jongeren in de wijk; als verbinding naar netwerkpartners als de wijkagent, het sociale wijkteam of school of werk.

Hoe Somaliland de uittocht van jongeren naar Europa probeert te stoppen

Al jaren is Somalië een van de landen van waaruit de meeste illegale migranten naar Europa trekken. Maar er is een stille revolutie gaande. Wil je soms gaan schoonmaken of afwassen in Europa, net als de Ethiopische migranten bij ons doen?' Ismail Aden, directeur van het jeugdcentrum SOSTA in Borama, confronteert de jongeren in zijn stad graag met de harde realiteit van illegale migratie. 'Ze verwa

Wethouder wil steun voor jeugdzorg

Twaalf gemeenten, waaronder Ede, hebben problemen met de kosten van de jeugdzorg. Dat meldt Eén Vandaag. Veel kinderen worden als ze in de jeugdzorg terecht komen naar een andere gemeente geplaatst. De gemeente waar het kind vandaan komt, blijft de zorg betalen. Echter zodra het kind onder voogdij komt te staan, gaan de kosten naar de gemeente waar het kind woont. Dit betekent extra kosten voor gemeenten met veel voorzieningen, zoals Ede en Barneveld. Wethouder Meijer laat in een interview met Eén Vandaag weten een opnamestop te overwegen. Staatssecretaris van Rijn laat aan het programma weten een oplossing te zoeken.

Rijk moet regionale aanpak van kindermishandeling blijven ondersteunen

Professionals spelen een belangrijke rol in de aanpak van kindermishandeling. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van zes gemeenten en regio’s. Het rapport is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, ministerie van Onderwijs en het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het rapport wordt aanbevolen om de lokale en regionale ondersteuning door te zetten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Gemeente Zoetermeer breekt belofte jongerenwoningen: 'Divers woningaanbod goed voor de stad'

Het houdt de gemoederen al jaren bezig: jongerenwoningen in Zoetermeer. Ook via onze Facebookvergadering van afgelopen vrijdag kwam er een vraag: waarom geen jongerenwoningen in de stadhuistoren? Die wordt verbouwd, en er zouden woningen inkomen speciaal voor jongeren. In een tumultueuze raadsvergadering werd het plan afgeschoten. Waarom?

Pagina's