Nieuws %1

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

28 augustus, 2012 - 18:36

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

 

In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondlsag hiervoor ligt in artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen.

LEI ziet kansen in krimp

16 augustus, 2012 - 20:01

LEI ziet kansen in krimp

Bevolkingskrimp is een hot issue. De vergrijzing en ontgroening (minder jongeren) leidt in sommige regio’s al tot het vertrek van middenstanders, het sluiten van scholen en huizen die leegstaan. Maar bevolkingskrimp biedt ook kansen, blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. Want landbouw en toerisme kunnen de leefbaarheid en economische vitaliteit van het platteland verhogen. 


Groen Dichterbij

6 augustus, 2012 - 23:09

Natuurprijs 2012

19 juni, 2012 - 23:01

Ook dit jaar kunnen Nederlandse natuurprojecten zich inschrijven voor en meedingen naar de Nationaal Groenfonds Natuurprijs. Met de inschrijving maken de projecten kans op de Natuurprijs van € 10.000,- of de Aanmoedigingsprijs van €2.500,-.

Thema

Achterhoek en Overijssel scoren beste in kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012

14 mei, 2012 - 23:33

Achterhoek en Overijssel scoren beste in kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012

 

Het Fietsplatform, beheerder van nederlandfietsland.nl, presenteerde op haar jubileumsymposium de kwaliteitsmonitor fietsregio’s; een objectief landelijk vergelijkend onderzoek. In 2012 verdienen 10 van de 20 onderzochte regio’s 4-sterren. De regio Achterhoek en de provincie Overijssel halen hierbinnen de hoogste scores.

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

29 april, 2012 - 14:48

Stads- en regiocontracten Gelderland feestelijk ondertekend

De provincie Gelderland heeft op woensdag 25 april contracten gesloten met de zes regio’s, acht grote en vijf kleine steden. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies, commissaris van de Koningin Clemens Cornielje, gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en bestuurders van de betreffende gemeenten en regio’s waren in de Eusebiuskerk in Arnhem aanwezig voor een feestelijke ondertekening van de contracten.

Lees meer:

Campagne Geef om Gelderland. Zet jouw natuur op de kaart

28 april, 2012 - 16:15

Gelderland is de provincie met de meeste natuur in Nederland. Gevarieerd, met bos, hei, water en kleinschalige landbouw. Maar ook versnipperd en kwetsbaar door steeds meer wegen, bedrijventerreinen en woonwijken.

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

28 april, 2012 - 11:25

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING
KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren de kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw plaatsvindt terwijl de kern leegloopt.

Hekken van de Veluwe; groene inspiratie voor afrastering en inpassing

25 april, 2012 - 12:24

hekken veluweHekwerken zijn vaak beeldbepalend in het landschap. Ze beperken daarnaast de doorgang voor veel dieren. Veel van de bestaande hekken kunnen wellicht aangepast worden in hoogte, kleur of materiaal, of zelfs worden weggehaald.

Economie en natuur moeten elkaar versterken

16 april, 2012 - 17:18
Economie en natuur moeten elkaar versterken

Natuur en landschap moeten niet langer worden gezien als kostenpost, maar als een meerwaarde voor de regionale economische concurrentiepositie. Economie en natuur moeten worden beschouwd als evenwaardige belangen.


Lees meer:

Afronding Dorpen in het Groen Laar Aanleg van hagen en lindes aan de Rietstraat

2 december, 2011 - 10:44

Met de aanplant van 46 lindebomen en beukenhagen aan weerszijden van de Rietstraat in Laar komt het IKL-project Laar in het Groen in de laatste fase. De aanleg van de hagen over een lengte van maar liefst 875 meter en aanplant van de bomen gebeurt door medewerkers van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL. Het historisch karakter van de door het landschap slingerende dorpsweg krijgt hiermee een extra accent.

Burgers en Landschap 5

18 oktober, 2011 - 15:25

Burgers en Landschap 5

 

Burgers spelen in toenemende mate een rol bij de zorg voor het landschap en erfgoed. Zij wachten niet langer af, maar nemen zelf actie en zetten zich in voor dingen die zij belangrijk achten. De serie Burgers en Landschap bevat studies en essays over de betekenis van  burgerinitiatieven met betrekking tot landschap en cultuurhistorie.

Zie link:

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

20 september, 2011 - 11:21

'Groene Golflengte leverde een week lang een bijdrage aan een gezond debat over de wijze waarop economie, samenleving en natuur elkaar kunnen versterken.'

Kleinschalige initiatieven van groot belang voor nieuwe manier van omgaan met natuur

Bestuur Regio FoodValley stelt Strategische Agenda vast

16 augustus, 2011 - 15:25

Het regiobestuur van Regio FoodValley heeft de Strategische Agenda voor de periode 2011-2015 opgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen om deze definitief vast te stellen. De Strategische Agenda beschrijft belangrijke opgaven die de regio de komende jaren gezamenlijk oppakt. Eind 2012 wordt de balans opgemaakt en verslag uitgebracht aan de gemeenteraden over de realisatie van de opgaven in deze Strategische Agenda.

Is uw kleine kern al bekend bij www.plaatsengids.nl ?

14 juli, 2011 - 11:21

http://www.plaatsengids.nlbiedt u cultuurhistorische en cultuurtoeristische informatie over alle 6.000 plaatsen van Nederland.

Om uw kleine kern in beeld te brengen of om de informatie over uw kleine kern aan te vullen of te corriogeren neem contact op met

www.plaatsengids.nl

boer op, het land in : voorbeelden van een toegankelijk platteland

27 juni, 2011 - 12:10

Bijna alle Nederlanders bezoeken in hun vrije tijd wel eens het platteland. Populaire activiteiten op het platteland zijn wandelen, de natuur beleven, fietsen en een boerderij bezoeken. De toegankelijkheid van het platteland kan nog verder verbeterd worden. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders vinden dat de recreatiemogelijkheden verbeterd kunnen worden met betere bewegwijzering, aantrekkelijke routes en paden, en heldere informatie over de historie van het gebied. Met een aantal voorbeelden van boerenbedrijven die hun land toegankelijk maken.

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

16 juni, 2011 - 16:27

Emst, Veluwe: Geen dorp zonder buitengebied

Vier je successen!

Pagina's