Nieuws %1

Wethouder Jop Fackeldey (Lelystad): 'Als niet iedereen financieel bijdraagt, wordt het niets' (Mediabericht)

Door demografische veranderingen en de trek naar de steden legt de woonbehoefte een grote claim op de beperkte ruimte in de stad. Tegelijkertijd strijden klimaatadaptatie en energietransitie ook om voorrang. De duurzame stad van de toekomst vraagt om lokale bestuurders die samen met marktpartijen de opgaven oppakken en geldstromen bundelen, betoogt wethouder Jop Fackeldey (PvdA) uit Lelystad. De boodschap is helder: bij ingewikkelde gebiedstransformaties is ook publiek geld nodig.

Alles is veranderd behalve onze woonwijken

Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, is een goede stad voor iedereen, vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Met een prijsvraag wil hij dat stimuleren. Nederland kent […]

Volgens WLO-scenario's: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (Mediabericht)

Het team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel publiceert dit jaar een reeks artikelen gebaseerd op de nieuwe toekomstverkenningen voor Welvaart en Leefomgeving (WLO-scenario’s) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. In het vijfde artikel van deze WLO-reeks beschrijven wij de demografie van Overijssel vanuit het oogpunt van van de twee onzekerheidsscenario’s 'Hoog' en 'Laag'. Zo geven beide scenario’s aan dat het aantal huishoudens in Overijssel procentueel harder groeit dan het aantal inwoners. Krimp is alleen volgens het lage scenario te verwachten in de regio Twente.

VIDEO Provincie wil verstedelijking platteland tegengaan

Verstedelijkt ons platteland? Die vraag stelde de provincie Antwerpen zich, en het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek boog er zich over. Op 10 jaar tijd is het aantal landbouwers bij ons met maar liefst 40 procent gedaald, en dus komen er continu landbouwgronden vrij. 

WLO-scenario's: uitwerking demografie

In het vijfde artikel in de WLO-reeks gaan wij in op de invloed van de twee Welvaart- en Leefscenario’s ‘Hoog’ en ‘Laag’ op de demografie. Het Hoge scenario gaat uit van groei op nationale schaal en van concentratie van bevolking en werkgelegenheid in de steden.In het Lage scenario is er sprake van lage groei van de bevolking tot 2030 en krimp na 2030. Het Lage scenario gaat uit van meer spreiding van de bevolking over Nederland en over het landelijk gebied.

Verkiezingen: PvdA wil meer geld voor krimpregio's

De PvdA wil 300 miljoen euro uittrekken om krimpregio's te stimuleren. Dat moet door de ontwikkeling van supersnel 5G-internet, beter openbaar vervoer en een vitaliteitsfonds. 'Want Nederland houdt niet op bij de Randstad', stelt PvdA-kandidaat en huidig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma volgens de website Nieuwe Oogst. Het geld is onder meer bedoeld voor regio's als de...

Nieuwbouw in kleine kernen trekt na jaren stilstand flink aan

ZWOLLE/HARFSEN - Na jaren van stilstand gaat er in veel kleine kernen weer gebouwd worden. In ruim twintig kleine kernen in deze regio bestaan concrete woningbouwplannen. In sommige gevallen is de bouw al gestart of gebeurt dat binnen een paar maanden. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant.

Leegstand op Utrechts platteland zet door (Mediabericht)

Op het Utrechtse platteland komt er, net als elders in het land, de komende jaren veel agrarische bebouwing vrij. Dit komt onder meer door schaalvergroting in de landbouw en het gebrek aan opvolgers, blijkt uit onderzoek. Gedeputeerde Bart Krol wil met betrokken partijen zoals gemeenten, landbouworganisaties en banken in gesprek om tot een aanpak voor leegstand te komen. Zie ook<A HREF="https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-west/utrecht/nieuws/2017/02/03/l... TARGET="_blank">LTO Noord Utrecht betwist omvang agrarische leegstand </A> (LTO Noord Utrecht, 3 februari 2017)

We doen het zelf wel! Documentairereeks HUMAN zondag van start

Zondag 5 februari is de eerste aflevering van een reeks documentaires over krachtige burgerinitiatieven. Enthousiaste burgers die zelf het heft in handen nemen staan centraal in zes afleveringen. Het gaat om initiatieven in dorp en stad. Zo is te zien hoe inwoners van het Limburgse dorp America het heft in eigen hand nemen om zorg te behouden voor het dorp; mensen een duurzame ecowoonplek starten in het Brabantse Boekel en in het Groningse Kloosterburen ambitie is om verval door krimp om te buigen naar een AA-locatie met aantrekkingskracht. De documentaires worden uitgezonden door omroep HUMAN, iedere zondag van 16.20-16.50 uur op NPO 2.

Stad Groningen groeit in krimpende regio

In een regio waar veel gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp, groeit de stad Groningen. Groningen trekt vooral jongeren aan uit grote delen van Noord-Nederland. Dat meldt CBS, dat vandaag het Urban Data Center Groningen opent. In de afgelopen vier jaar won de gemeente Groningen bijna 600 nieuwe inwoners als gevolg van binnenlandse verhuizingen. Veel [...] Het bericht Stad Groningen groeit in krimpende regio verscheen eerst op Gemeente.nu.

Groningen: 'Als de wijk de ruimte pakt' biedt tussenstand gebiedsgericht werken (Mediabericht)

Op 25 januari presenteert het stadsbestuur de uitgave 'Als de wijk de ruimte pakt' aan de Groningse gemeenteraad. Als de wijk de ruimte pakt kan gezien worden als een tussenstand van het ‘gebiedsgericht werken’. Sinds 2015 ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven in zogenaamde gebiedsteams. Hierbij zijn de bewoners aan zet, en de gemeente ondersteunt. Wat heeft deze manier van werken tot nu toe opgeleverd. Zie ook- publicatie <A HREF="https://gemeente.groningen.nl/bestand/als-de-wijk-de-ruimte-pakt?utm_sou... TARGET="_blank">Als de wijk de ruimte pakt</A> (pdf) - <A HREF="http://www.rtvnoord.nl/nieuws/173280/Oosterparkers-mogen-eigen-wijk-best... TARGET="_blank">Oosterparkers mogen eigen wijk besturen </A> (RTV Noord, 24 januari 2017)

Rouwhorst schetst tijdsbeeld in docu Ode aan Vorden

VORDEN - Fons Rouwhorst begon in de zomer van 2015 aan een fikse klus: een documentaire maken over Vorden en zijn vele buurtschappen. Een tijdsbeeld van het dorp en zijn omgeving. Gelaagd. Alles en iedereen komt aan bod. Van jong tot oud. Uit alle lagen van de bevolking. Vrijdag 27 januari beleeft Rouwhorsts anderhalf uur durende docu Ode aan Vorden de première. In het Vordense Kulturhus.

Overheid stimuleert ruilen van kavels

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu start samen met het Kadaster een programma om stedelijke kavelruil te stimuleren. Er zijn genoeg redenen waarom mensen hun woon- en/of werkomgeving willen veranderen. De wensen en behoeften van gebruikers en eigenaren van onroerend goed kunnen veranderd zijn maar ook renovatie, ruimtegebrek, krimp, leegstand en verduurzaming zijn allemaal redenen om een gebied opnieuw in te richten. Zelf het initiatief nemen om de omgeving te veranderen kan met stedelijke kavelruil.

5G moet zorg in krimpgebied op peil houden

Een experiment met supersnel 5G-internet moet de zorgen van Noord-Groningen verlichten. Daardoor kunnen niet alleen nieuwe bedrijven naar het gebied worden gelokt, maar ook de gezondheidszorg heeft er naar verwachting groot voordeel bij.  Door de afnemende bevolking verschraalt de zorg in Noord-Groningen. De krimp heeft nadelige gevolgen voor allerlei voorzieningen in het aardbevingsgebied. Proeftuin Noord-Groningen is het eerste plattelandsgebied ter wereld waar met het nieuwe supersnelle internet wordt geëxperimenteerd.

Pagina's