Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

Wat moeten dorpen met de Omgevingswet? Burgerbetrokkenheid is in de Omgevingswet een groot goed.

Op diverse wijzen is aandacht besteed aan de komende Omgevingswet en burgerbetrokkenheid.

 Steevast valt op de jaarvergadering van Dorpsbelangen de term ‘bestemmingsplannen’ die door gemeenten worden gemaakt voor het betreffende dorp, het omliggende buitengebied of een bepaalde ontwikkeling in de kern zelf. Maar met de nieuwe Omgevingswet gaat dat in de  toekomst veranderen. We hebben straks geen bestemmingsplannen meer, maar omgevingsplannen. Niet alleen een andere naam, ook de inhoud van het plan verandert. Dat in het licht van meer flexibele regelingen, meer transparantie én meer participatie, toverwoorden om bewoners uit hun veilige honk te krijgen. We hebben (of krijgen?) immers steeds meer een participatiesamenleving.

Maar wat betekenen die nieuwe begrippen voor de dorpen en wijken? Een eerste antwoord.

 http://groningerdorpen.nl/wp-content/uploads/2017/11/Wat-moeten-we-als-dorpen-met-de-Omgevingswet-DEF-171103.pdf

 De Omgevingswet gaat naar verwachting ingevoerd worden in 2019. Hierbij wordt een groot aantal, nu afzonderlijke, wetten gebundeld in 1 wet.

 Hoe onze ruimte er de komende jaren uitziet – of in termen van de nieuwe wet: omgeving! – bepaalt de wet. Of beter gezegd: bepalen wij, inwoners. Want de nieuwe wet anticipeert op ‘de beweging van onderop’, op nieuwe vormen van democratie en geeft een stem aan de burger op een manier die we nu alleen nog kennen uit de Wmo.

 https://www.lvkk.nl/wat-we-doen/details/news/de-omgevingswet/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=28fb74bcaa106dd7069e9b6f5146efb9

 Artikel over:  "Veel te stille revolutie" in Dagelijks Bestuur (10 maart 2017) van Harmen de Haas, Paul den Otter en Co Verdaas

https://www.lvkk.nl/fileadmin/wat_we_doen_samen_sturen/20170310-Binnenlands-Bestuur-essay-Veel-te-stille-revolutie.pdf

 Inspiratiegids participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken  vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen.  Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt – met de inbreng van velen.

De Inspiratiegids:

- Biedt hulp in het maken van een aanpak participatie

- Geeft inspiratie via voorbeelden

- Biedt handvatten voor het bespreken van dilemma’s

- Nodigt uit om ervaringen te delen

De Inspiratiegids participatie is ontwikkeld door het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet

Hoe ga je samenwerken?

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/aandeslag/thema/participatie/inspiratiegids/aanpak/ga-samenwerken-0/

https://www.lsabewoners.nl/kennis/inspiratiegids-participatie-omgevingswet/

Het essay (geschreven door Frans Soeterbroek in opdracht van het LSA) vind je hier: De omgevingswet, bewonersinitiatieven en lokale politiek

https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2017/11/lsa_essay-soeterbroek_omgevingswet.pdf

 Word Omgevingswetproof: vijf tips om vandaag nog aan de slag te gaan

https://ruimtevolk.nl/nieuws/word-omgevingswetproof/

 "De omgevingswet kun je framen als een grootse cultuuromslag, maar wij zien het als een logische vertaling van een beweging die past bij deze tijd: ruimte voor initiatief en (regionale) verschillen. Het is daarom belangrijk om bij omgevingsbeleid en -management een goed beeld te hebben van de identiteit en de positie van een stad of provincie.

https://ruimtevolk.nl/expertise/omgevingswet/

 Blog: Met succes oefenen met de Omgevingswet: tafeltjesgesprekken!

De nieuwe Omgevingswet komt eraan! We kunnen rustig wachten tot het 2021 wordt, óf nu al oefenen met de aanstaande veranderingen. Ik probeer in mijn werk altijd te zoeken naar nieuwe aanpakken, nieuwe regelingen of andere vernieuwingen. Dat houdt je werk leuk en brengt je verder. Dus laat mij maar oefenen met de Omgevingswet!

https://bugelhajema.nl/met-succes-oefenen-met-de-omgevingswet-tafeltjesgesprekken.html