Wat is de rol en positie van uw lokale belangenorganisatie?

Uit de nieuwsbrief van Stimuland.

Wat is de rol en positie van uw lokale belangenorganisatie?

Als het maar duidelijk is. Voor iedereen.

In Overijssel zien we een groot verschil tussen takenpakketten en de manier van werken van lokale belangenorganisaties zoals dorps/wijkraden en plaatselijk belangen. Als je hen vraagt wat hun rol is, lopen de antwoorden nogal uiteen. De rol en de taak van gemeenten en lokale belangenorganisaties zijn in verandering. Tijd voor een herijking

http://www.stimuland.nl/assets/PDF/kennisbank-rol-en-positie-van-lokale-belangenorganisaties.pdf