Gratis advies bewonersinitiatieven

Het LSA heeft samen met een aantal fondsen (VSB, DOEN, KNHM) een project opgezet waarbij bewonersinitiatieven gratis een expert of ervaringsdeskundige in huis kunnen halen.

https://tinyurl.com/yba6fn6x

Omdat bewonersinitiatieven zich op steeds meer gebieden bezig houden, hebben ze ook meer vragen. Soms zijn die vragen niet één-twee-drie te beantwoorden. Een vraag als: “Hoe betrek ik meer bewoners bij mijn initiatief?” is een mooi voorbeeld. Je kunt daar een kort antwoord op geven over mond-op-mondreclame, buurtenquêtes en wijkmedia, maar dat is vaak niet voldoende en niet op maat. Ook de vragen “Welke rechtsvorm moet ik kiezen als wijkorganisatie?” of “Hoe maak ik een goed vrijwilligersbeleid?” verdienen tijd en aandacht.