Dorpsleven tussen stad en land

Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid.  Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en achteruitgang. Het SCP heeft onderzocht  in hoeverre de contrasten toenemen binnen het platteland.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/Dorpleven_tussen_stad_en_land

Zie ook:
De dorpenmonitor
http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5622

Overgebleven dorpsleven
http://www.kennisplatformbewoners.nl/content/overgebleven-dorpsleven-sociaal-kapitaal-op-het-hedendaagse-plattelandlokale-cultuur-op