De nieuwsgieren (Radio 1) in Reduzum

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft vorige week het rapport ‘Dorpsleven tussen stad en platteland’ gepubliceerd. Uiteraard werd ook Reduzum benaderd voor tekst en uitleg. Krimpt Reduzum? Op plekken zoals Reduzum weet men het tij te keren. Hoe doen ze dat toch? Beluister het fragment (+/- 15 minuten).

http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/nieuws/449/de-nieuwsgieren-radio-1-in-reduzum.html

STICHTING DORPSMOLEN REDUZUM

De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energie besparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens.

Dit heeft geresulteerd in de exploitatie van een windmolen van 225 kW. en 3 PV installatie’s, 1 van 4,4 kWp op het dak van de Trije Doarpen skoalle, 1 van 5,5 kWp op de sportzaal en 1 van 3.3 kWp op de sportkantine. Gezamenlijk leveren de PV-installaties tussen 8000-10.000 kWh.

De molen is een MICON M700 , in bedrijf sinds oktober 1994, levert jaarlijks tussen de 450.000- en de 500.000 kWh aan het net.

http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/

Zie ook: Artikel in Trouw over draagvlak De dorpsmolen heeft draagvlak
http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/6602