Demografie & Krimp

Wethouder Jop Fackeldey (Lelystad): 'Als niet iedereen financieel bijdraagt, wordt het niets' (Mediabericht)

Door demografische veranderingen en de trek naar de steden legt de woonbehoefte een grote claim op de beperkte ruimte in de stad. Tegelijkertijd strijden klimaatadaptatie en energietransitie ook om voorrang. De duurzame stad van de toekomst vraagt om lokale bestuurders die samen met marktpartijen de opgaven oppakken en geldstromen bundelen, betoogt wethouder Jop Fackeldey (PvdA) uit Lelystad. De boodschap is helder: bij ingewikkelde gebiedstransformaties is ook publiek geld nodig.

Alles is veranderd behalve onze woonwijken

Veranderingen in de zorg, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid hebben geleid tot nieuwe ruimtelijke opgaven in de woonwijken. Dit vraagt om radicale oplossingen. Een stad die goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren, is een goede stad voor iedereen, vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Met een prijsvraag wil hij dat stimuleren. Nederland kent […]

Volgens WLO-scenario's: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (Mediabericht)

Het team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel publiceert dit jaar een reeks artikelen gebaseerd op de nieuwe toekomstverkenningen voor Welvaart en Leefomgeving (WLO-scenario’s) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. In het vijfde artikel van deze WLO-reeks beschrijven wij de demografie van Overijssel vanuit het oogpunt van van de twee onzekerheidsscenario’s 'Hoog' en 'Laag'. Zo geven beide scenario’s aan dat het aantal huishoudens in Overijssel procentueel harder groeit dan het aantal inwoners. Krimp is alleen volgens het lage scenario te verwachten in de regio Twente.