Documentatie Ontwikkelingsplannen

Vergrijzing is het succes van onze samenleving

Vergrijzing is het succes van onze samenleving


In de studie 'Het succes van de vergrijzing' kijken TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) op een vernieuwende manier naar vergrijzing: namelijk als de positieve uitkomst van de welvaart van onze samenleving. Vergrijzing vormt zeker een uitdaging, maar één die we als welvarend land zeker aankunnen, mits we in staat zijn oude patronen te doorbreken.

Lees (Persbericht TNO, 12 november 2012):

Dorpsplannengids

Hier vindt u de dorpsplannengids van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK). In deze gids hebben we de ideeën en de stand van zaken na enige tijd voor u op een rijtje gezet.

Aniek Hilkens, DOP Herveld-Andelst: representativiteit van het dorpsplan (2011)

door Aniek Hilkens

Ik studeer Toegepaste Communicatiewetenschap in combinatie met Landschapsplanning aan de Wageningen Universiteit. In dit artikel leest u wat er onder andere speelt in Herveld-Andelst en het onderzoek dat ik doe naar het draagvlak van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) in het kader van mijn Bachelorscriptie.

Herveld-Andelst in praktijk en theorie één dorp

Verslag trainingsweekend voor procesbegeleiders dorpsplan maken 13-14 mei 2011

Het is vrijdag de 13e, even voor twee uur. De training zal zo starten. Iemand maakt een opmerking dat je wel moet durven om juist zo'n dag te kiezen. Even later, nog voor we beginnen, stoot Joop Spijkers – een van de twee begeleiders – een kop koffie om over zijn papieren. Na wat grappen over zijn huishoudelijke kwaliteiten is de sfeer ontspannen en de toon gezet. Ook zonder papieren vertelt Joop zijn verhaal wel. Na de toelichting op het programma door Peter van Heek – de andere begeleider – gaan we direct zelf aan het werk.

Procesbegeleiders

Eén van de projecten van de VKK Gelderland is het ondersteunen van dorpsbelangenorganisaties bij het maken van dorpsplannen. De VKK leidt procesbegeleiders op die de dorpswerkgroepen ondersteunen bij het maken van dorpsplannen. Hieronder is het team van vrijwillige procesbegeleiders te zien.

Vrijwillige procesbegeleiders dorpsplan (m/v)

De VKK Gelderland heeft de afgelopen jaren bijna veertig dorpen ondersteund met het maken van een dorpsplan. Nog eens twintig dorpen zijn momenteel bezig om een dorpsplan te maken. De procesbegeleiders die dit proces vanuit de VKK hebben begeleid, vinden dit een bijzondere ervaring. De VKK is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het team van procesbegeleiders uit te breiden.

Voor meer informatie: zie bijlage. 

Dorpsvernieuwing Nieuwdorp

Nieuwdorp ligt onder de rook van een industriegebied. Dit tast de leefbaarheid van het dorp aan. Om deze negatieve ontwikkelingen tegen te gaan is de Dorpsraad Nieuwdorp in 2004 initiatieven gaan ontplooien om de leefbaarheid te bevorderen. Begonnen is met het opstellen van een Visiedocument. Hoe zien wij de toekomst van het dorp? Het Visieplan berust op 5 pijlers.
Meer informatie:
reactie@dorpsraadnieuwdorp.nl

Pagina's