Documentatie Financiering

Subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

Bergharen kan haar plan realiseren!
Het Wijchense dorp Bergharen heeft succesvol subsidie aangevraagd voor het herinrichten van het voormalige korfbalveld achter Kulturhus De Zandloper. Dankzij het project van de Leefbaarheidsgroep zal deze groene long worden ingericht als activiteitenveld, speel- en beweegtuin voor jong en oud. Het schitterende plan, dat met hulp vanuit de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en advies van Arcadis tot stand is gekomen, vindt u hier.

Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou

Rotterdam, 1 oktober 2008
_______________________________________________________________________________
Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou
De Provincie Zuid-Holland wil in haar nieuwe beleid af van de ondersteuning aan
dorpsorganisaties. De Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen is het laatst overgebleven
deel van het provinciaal beleid voor kleine kernen. Als het aan de GS ligt is dit laatste stuk
ondersteuning aan leefbaarheid kleine kernen binnenkort ter ziele. Beëindigen van de

Bijeenkomsten Leefbare Dorpen trekt veel belangstelling

Fans van DooremalenEen blik in de provinciale keuken over het nieuwe beleid Leefbare Dorpen trok in totaal 200 belangstellenden naar de themabijeenkomsten in Venhorst op 27 februari en Fijnaart op 4 maart jongstleden. Naast de vele dorpsraden waren de Brabantse gemeentebesturen ook ruim vertegenwoordigd, een pluspunt aldus de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Verslag chat 29 mei: Structurele financiering

Een van de dingen die in de eerdere discussies nog weinig naar voren is gekomen is het element van structurele financiering. Hierbij kun je denken aan concepten zoals dorpsontwikkelingsfonds of “de buurderij” van Mathieu Wagemans, die de volgende keer aan de orde komt.

Vaak is de financiering van een activiteit na de projectperiode het meest lastige voor de continuïteit, omdat dan dienen vervangende middelen gevonden te worden. Er zijn behalve gemeente, banken en kerken weinig donoren die structureel financieren.

Oranjefonds (chat verslag 22 mei 2007)

Soort projecten gefinancierd door het Oranjefonds

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de meeste kleine kernen bij ons komen met een verzoek om bij te dragen in investeringskosten voor het dorpshuis. Wat wij als Oranje Fonds graag zouden willen om bijzondere activiteitenprogramma's te ondersteunen, waarbij er extra inspanningen geleverd worden om de samenhang in het dorp of de buurt te bevorderen. Dat kan op alle mogelijke manieren. Dat laten wij aan de creativiteit van de mensen zelf over.

Locatie

Ervaringen met horeca

Ook in ons dorpje STEVENSBEEK dreigt de enige horecavoorziening te verdwijnen. Dit omdat de lasten door een dure overname te hoog zijn. We hebben wel een gemeenschapshuis maar daar zijn o.a. door de drank en horecawet de mogelijkheden ook beperkt. Zijn er meer dorpen die hier mee zitten en hoe gaan die daar mee om ? De huidige exploitant zou het liefst het cafe annex cafetaria afbreken ( het gebouwtje is bouwkundig in een niet al te beste staat ) en op dezelfde plaats appartementen met misschien een minimale horecavoorziening terugbouwen.

Actiethema "De Geldkraan"

Geld speelt geen rolBent u ook op zoek naar geld voor een project?
Raakt u de weg kwijt in financieringsland?
Loopt u steeds tegen muren op?
Is er een kloof tussen wat u wilt en wat mogelijk schijnt?
Of heeft u met veel pijn en moeite de touwtjes toch aan elkaar weten te knopen?

Doe dan mee met het actiethema "De Geldkraan".

Verslag chat 26 april: Fondswerving

Deze chatbijeenkomst van 26 april was georganiseerd in het kader van de actie de Geldkraan en ging over de mogelijkheden en problemen bij fondswerving. Hans Beterams en Monique Janssen brachten hun deskundigheid in vanuit Bureau Fondswerving van Synthese. De bijeenkomst verving de geplande fysieke bijeenkomst in Bergen.

Over het Bureau Fondswerving van Synthese

Ervaringen met fondswerving

Het vinden van de juiste fondsen voor een leefbaarheidsproject is vaak geen eenvoudige zaak. Er is een woud aan subsidieregelingen en financieringsconstructies op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal en europees niveau. Je moet wel een deskundige zijn om wegwijs te te weten. Er zijn ook verschillende bureaus waaronder het bureau Fondswerving van Synthese die organisaties helpen bij het bewandelen van de juiste wegen en het formuleren van de aanvragen.

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Pagina's