Documentatie Kennisuitwisseling

Kernkracht, uitgave van VKK Noord Brabant

Kernkracht is een uitgave van de VKK Noordbrabant

Wilt u eenmalig een gratis exemplaar van Kernkracht per post ontvangen?
Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris van de vereniging Peter Franken, telefoon: (013) 535 15 35 of stuur een e-mail.

U kunt op de website van VKK Noordbrabant de laatste drie nummers van KERNKRACHT als PDF-bestand downloaden.

 

Locatie

Handboek voor het maken van dorpsplannen

Dorpsplannen in Limburg

Dit handboek is door de VKLL samengesteld ten behoeve van dorpsraden die een dorpsplan willen maken. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe zo'n plan kan worden opgesteld. Met een dorpsplan geeft het dorp aan welke ontwikkelingen bewoners in hun directe omgeving wenselijk vinden en welke ideeen er leven om dit te realiseren.

Locatie

Handleiding Bouwen in eigen beheer.

Bouwen in eigen beheer werkt. Zo luidt de titel van de handleiding die geschreven is voor dorpsraden en kopersverenigingen om via de methode collectief particulier opdrachtgeverschap betaalbare woningbouw te realiseren voor starters op de woningmarkt. Via de koopgarantconstructie blijven deze woningen duurzaam beschikbaar voor de doelgroep.

Locatie

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

Onderzoek leefbaarheid in Westelijke Mijnstreek

De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen weten wat mensen nodig hebben om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen. Daarom doen de gemeenten gezamenlijk onderzoek naar de behoeften van bewoners op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Daar kan in het beleid rekening mee worden gehouden. Bij het onderzoek hoort een enquête, die begin april wordt toegestuurd aan een groot aantal bewoners van dorpen en buurten in de andere gemeenten. In Sittard-Geleen is de enquête vorig jaar al gehouden.

Vitaliteit en leefbaarheid kleine kernen in Salland, Overijssel

Vitaal Platteland en leefbaarheid kleine kernen

De laatste jaren neemt het aantal agrarische bedrijven af. Hiermee verdwijnt niet alleen een stuk werkgelegenheid, maar het heeft ook gevolgen voor het landschap. Andere functies komen hiervoor in de plaats. Voor een deel spontaan en voor een deel doordat overheden nieuwe ontwikkelingen stimuleren om de vitaliteit en leefbaarheid op het platteland te vergroten.

Locatie

Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen Zuid Holland

De subsidieregeling Samenleving biedt mogelijkheden aan initiatieven die de leefbaarheid in Zuid-Holland versterken, door subsidie beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten. Een goede sociale infrastructuur is nodig om mensen deel te kunnen laten nemen aan de samenleving. Hierbij hoort ook aandacht voor leefbaarheid in kleine kernen. 

Doelstelling

Projecten leefbaarheid kleine kernen Utrecht

Leefbaarheid in kleine kernen

In veel dorpen en kleine kernen zijn de leefbaarheid en sociale samenhang in het geding. De provincie wil samen met gemeenten en lokale organisaties in het project Leefbaarheid in kleine kernen beide zo veel mogelijk behouden. Het project loopt tot en met 2007.

De provincie Utrecht is ontwikkelingspartner: ze helpt gemeenten en lokale partijen om praktische oplossingen te bedenken voor de concrete problemen die er zijn, bijvoorbeeld:

Pagina's