Documentatie Kennisuitwisseling

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg (Movisie)

Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Sprengenland Wonen

Woningcorporatie Sprengenland Wonen is Vriend van de VKK en steunt het werk van de vereniging. Woonconsulent Herma Tetteroo werkt intussen 8 jaar bij Sprengenland Wonen en zij vertelde ons meer over het werk van en het werken bij Sprengenland Wonen.

Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

Pouderoyen Compagnons

Pouderoyen Compagnons is al meer dan 50 jaar actief op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en is door deze jarenlange ervaring bekend met alle facetten van ruimtelijke planning en ontwerp. Steeds meer kleine kernen nemen zelf het initiatief om de leefbaarheid van hun dorp of stad in stand te houden. Een paar bekende geluiden die hiertoe aanleiding geven, al langere tijd te horen zijn en door ‘krimp’ mogelijk verder verstrekt worden zijn:

Stage-verslagen

Verschillende studenten van verschillende hogescholen en universiteiten hebben bij VKK Gelderland stage gelopen.

In de bijlagen vindt u de stage-verslagen en afstudeerscripties. Wilt u in uw kern ook een onderzoek laten uitvoeren of heeft u een interessante stage-opdracht? Vul het stageformulier in en stuur het naar info@vkkgelderland.nl

Behoefteonderzoek wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk

Download hieronder het rapport dat stagiaire Chris Frencken heeft gemaakt naar aanleiding van zijn onderzoek in de buurtschappen in de gemeente Winterswijk.

"Onder de pann'n umme Wenters behoefteonderzoek voor het wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk"

Stage Rutger Toorman (2011-2012)

Dag, mijn naam is Rutger Toorman en ik volg de opleiding Regional Development and Innovation (plattelandsvernieuwing) bij de Hogeschool Van Hall-Larenstein in Wageningen. Voor mijn studie loop ik nu stage bij de VKK en ik hou me bezig met een aantal verschillende projecten.

Monitoring uitvoering dorpsplannen

Bibliotheek VKK Gelderland

Archief Peter Venhuis kleinOp het VKK Kantoor in Zelhem zijn in onze bibliotheek talloze boeken, rapporten, brochures, jaargangen van nieuwsbladen enzovoorts op het gebied van leefbaarheid te vinden. Een schat van informatie die we graag willen delen met onze leden.

Pagina's