Documentatie Voorzieningen

Bibliotheek VKK Gelderland

Archief Peter Venhuis kleinOp het VKK Kantoor in Zelhem zijn in onze bibliotheek talloze boeken, rapporten, brochures, jaargangen van nieuwsbladen enzovoorts op het gebied van leefbaarheid te vinden. Een schat van informatie die we graag willen delen met onze leden.

Krimp & Basisonderwijs

Op 30 november 2010 organiseerde VKK Gelderland een bijeenkomst voor kleine kernen en buurtschappen tot 1000 inwoners. Het thema is Basisonderwijs. Door de bevolkingskrimp wordt er in steeds meer dorpen gevreesd voor het verdwijnen van basisonderwijs. Hieronder vindt u diverse artikelen en websites over dit thema en in de bijlage powerpoints met geïntegreerd verslag van de avond.  

 

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Speelhof Hoogerzael Middelburg

In Middelburg wordt in 2010 gestart met het aanleggen van een speel- en ravotbos voor kinderen.
Het educatieve speel-en ravotbos wordt  aangelegd naast het Seispark aan de rand van de wijk de Griffioen. Het wordt een terrein waar kinderen en volwassenen kunnen verblijven, de natuur kunnen ontdekken en “ouderwets” kunnen spelen in de natuur, hutten bouwen, met water en zand kunnen spelen en kunnen leren van alles wat in de natuur groeit en bloeit.
Meer informatie: Marco Pauwe, tel. 0118 624401

Pagina's