Documentatie Verkeer en vervoer

Buurtbus

Op de jaarvergadering van de VKK op 13 november 2012 vertelde Berd Westerveld over de buurtbus en de regiotaxi. Hier kunt u zijn presentatie downloaden.

 

De OV-chipkaart

De OV-chipkaart is het nieuwe betaalmiddel voor het openbaar vervoer. Sinds 2009 wordt de OV-chipkaart geleidelijk aan ingevoerd in Gelderland. Toch is het beoogde gemak voor de reiziger nog niet behaald.

ZEEUWS-VLAANDEREN mobiliteit

De gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen en de Provincie Zeeland vinden het belangrijk dat ouderen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.  Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen van 65 jaar en ouder kunnen vanaf 1 maart 2010 gratis gebruik maken van het openbaar vervoer met een speciale 65-plus buspas. De proef met gratis busvervoer voor ouderen geldt voor een jaar, daarna wordt bekeken hoe het voortgezet kan worden.
Informatie:
http://www.veolia-transport.nl

Dorpsauto

 

Alleen betalen voor een auto als u hem gebruikt? Dat klinkt als een sprookje. U weet dat de kostenteller van een auto altijd doortikt, ook als deze werkeloos voor de deur staat.

Dat kan anders, er is namelijk een alternatief: de 'dorpsauto'.

De dorpsauto is een vorm van autodelen: een auto gebruiken wanneer je hem nodig hebt, zonder de volledige lasten ervan te dragen. Bij autodelen kun je op elk moment gebruik maken van een auto zonder dat je zelf een auto bezit.

Buurtauto

Op steeds meer plaatsen wordt gebruik gemaakt van een buurtauto. Het delen van een auto is handig en goedkoop voor mensen die niet elke dag een auto nodig hebben. Wie een abonnement heeft, kan de auto (die op een vaste plek in de buurt staat) reserveren. Het concept van de deelauto is vooral in binnensteden aangeslagen. Maar wellicht dat het ook juist in kleine kernen waar het openbaar vervoer niet of nauwelijks aanwezig is, een uitkomst is.   

Akkoord plan Overdiepse polder

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincie hebben een akkoord bereikt over het projectplan voor rivierverruiming in de Overdiepse Polder. In het plan staat hoe de polder opnieuw wordt ingericht, zodat de regio beschermd blijft bij hoog water in de toekomst.

Locatie

'Steeds meer brandweerkazernes sluiten'RIJSWIJK - Sinds 1995 zijn er zeker vijftig brandweerkazernes gesloten en de komende jaren gaan er zeker nog ruim veertig dicht. Voorzitter Cees van Beek van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV) bevestigde maandag een bericht hierover in het Nederlands Dagblad.

Volgens hem gaat het vooral om posten in kleine kernen en middelgrote steden. De sluiting is meestal het gevolg van bezuinigingen en het gebrek aan vrijwilligers.

Locatie

Dorp dicht voor trucks

Burgemeester en wethouders van Moerdijk gaan het dorp afsluiten voor al het doorgaande vrachtverkeer. Dat moet voortaan omrijden via de route Hokkenberg en Markweg. Deze polderwegen worden verbreed opdat vrachtwagens elkaar veilig kunnen passeren.

De afsluiting geldt niet voor landbouwverkeer en duurt voorlopig een jaar. Dan wil de gemeente de maatregel evalueren.

Met de afsluiting worden de gebeden van de dorpsraad in Langeweg verhoord. Inwoners klagen al jaren over overlast en onveilige verkeerssituaties door het drukke

Locatie