Documentatie Werk en Inkomen

Behoefteonderzoek wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk

Download hieronder het rapport dat stagiaire Chris Frencken heeft gemaakt naar aanleiding van zijn onderzoek in de buurtschappen in de gemeente Winterswijk.

"Onder de pann'n umme Wenters behoefteonderzoek voor het wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk"

Landelijk Gebied

Hieronder vindt u berichten over de ontwikkelingen in het landelijk gebied, het buitengebied, platteland en de agrarische sector.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Handleiding ommetjes

Op landelijk niveau is een ‘handleiding voor Ommetjes' gemaakt. In deze handleiding is een stappenplan tot realisatie opgenomen, is aangegeven hoe het zit met openstelling, beheer, verzekeringen, etcetera. Het is daarmee echt een instrument dat de provinciale en locatie organisaties kunnen benutten voor de uitvoering van deze projecten

'Brabanders over hun platteland'

De Brabander heeft een traditioneel beeld waarin het platteland staat voor boeren, groen, rust, ruimte en dorpen. De belangrijkste functies van het platteland liggen in het verlengde van dit beeld namelijk natuur, wonen en landbouw, waarbij de stedelingen natuur en de plattelanders wonen belangrijker vinden. De Brabander ergert zich het meest aan de verrommeling van het platteland.

Locatie

Geurnormen: zetten we daarmee onze dorpen op slot?

Op dit moment zijn veel gemeenten bezig geurnormen te formuleren. Deze zijn nodig voor het vaststellen van de bepalingen van de Wet geurhinder en veehouderij. De gemeenten hebben de mogelijkheid een eigen beleid binnen een gegeven bandbreedte vast te stellen. De geurnormen gelden voor locaties, bestemd voor permanent of regelmatig wonen of verblijf. Door te strenge eisen te stellen bestaat de kans, dat daarmee de uitbreidingsmogelijkheid voor woningbouw in de kernrandzones onmogelijk wordt gemaakt.

Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.