Documentatie Sociale media & technologie

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger.

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger. Ook nuttig voor (georganiseerde) burger.

Praktijk én onderzoek 

Hoe zetten gemeenten sociale media in?

Het boek begint met een aantal onderzoekshoofdstukken, waarin de huidige stand van sociale media vanuit de burger en vanuit gemeenten wordt geschetst.

Daarna is de inhoud onderverdeeld in de vier fasen van het groeimodel. 

Langer thuis blijven wonen

Langer thuis blijven wonen

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich aanpassen aan hun woning in plaats van andersom. Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met een aantal maatregelen, voorzieningen en producten is dat in veel gevallen goed mogelijk.

Verslag chat Maken Videoverslagen 14-04-2008

Tijdens de chat bijeenkomst waren helaas maar weinig deelnemers aanwezig. Desalniettemin, hebben we een aantal problemen en ontwikkelingen besproken en commentaar gegeven op enkele dorpsvideofilms, te vinden op kennisplatformbewoners.nl en op youtube. Wil je ook commentaar op je dorpsvideoproductie, plaats ze dan op kennisplatformbewoners.nl

Uploaden van videos

Documentatie workshops dorpswebsites

De documentatie van de workshops voor dorpswebsites die in oktober en november 2007 zijn gehouden voor deelnemers uit Noord Brabant, Limburg en Gelderland, is nu beschikbaar op deze website.

De documentatie is net als de workshops in 2 delen gesplitst:

deel 1 dorpswebsites en het dorp gaat over de inhoudelijke keuzes die je moet maken.

deel 2 dorpswebsites en de techniek gaat over de technische keuzes en mogelijkheden.

Beide delen zijn als bijlage bij dit bericht opgenomen.