Documentatie Overheden en beleid

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

Wonen

Woonruimte voor starters en bouwen zijn typische onderwerpen die momenteel anders georganiseerd moeten worden. Stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie) helpt kopersverenigingen met CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Welzijn en sociale cohesie

Welzijn en sociale cohesie

In het dorp Teuge verbindt dorpscontactpersoon Marianne Wieggers mensen, organisaties en initiatieven. Dit leidt tot nieuwe activiteiten, verfrissende ideeën en extra mogelijkheden. Sociale samenhang wordt nu ‘anders’ georganiseerd, welzijn in Teuge komt dankzij de gezamenlijke activiteiten op een hoger niveau. Hoe dit wordt bereikt, heeft Marianne Wieggers in de inleiding van dit thema gepresenteerd.

Beheer Publieke Ruimte

Bij dit thema draaide de inleiding om het Noaberteam van Meddo. Dit team van vrijwilligers verricht werkzaamheden voor de gehele gemeenschap: met elkaar voor elkaar. Het zijn de kleine dingen die het dorp verfraaien en opfleuren. Hoe dit is opgezet en hoe dit werkt heeft dorpscontactpersoon André Menting toegelicht in zijn verhaal. 

Het Noaberteam is een initiatief van Algemeen Meddo’s Belang: www.meddo.net

Filmopname en Praatpapier

“Decentralisatie” door kabinet in feite sluipende centralisatie

Het streven van het huidige kabinet naar bestuurlijke schaalvergroting is niet gebaseerd op feiten maar op ideologie, stelt dr. ir. Pepijn van Houwelingen.

Het kabinet heeft zich voorgenomen de schaalgrootte van waterschappen, gemeenten en provincies verder op te voeren. „Een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden vergt medeoverheden die op een passende schaal zijn georganiseerd”, zo zegt het regeerakkoord, dat als richtlijn 100.000 inwoners per gemeente noemt.

Ruimte voor plattelandsontwikkeling - Patrick Kemperman (2006)

 

Het platteland staat op dit moment volop in de belangstelling vanwege de verandering die het ondergaat. De plattelandssamenleving is al lang niet meer overwegend agrarisch. Hoewel de landbouw nog altijd sterk het grondgebruik en de identiteit van het landschap bepaalt, is deze in veel regio’s niet meer de belangrijkste economische drager. Het platteland is aan het veranderen van voedselproducent naar consumptieruimte, voor álle Nederlanders.

Pagina's