Documentatie Zorg en welzijn

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek (van Meer naar Beter)

Met de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: naar welke school zouden de leerlingen bij sluiting toegaan? Dit wordt bepaald door het hanteren van afstands- en kwaliteitscriteria (zoals denominatie en CITO-score).

"Dichtbij huis" Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. 

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg (Movisie)

Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Welzijn en sociale cohesie

Welzijn en sociale cohesie

In het dorp Teuge verbindt dorpscontactpersoon Marianne Wieggers mensen, organisaties en initiatieven. Dit leidt tot nieuwe activiteiten, verfrissende ideeën en extra mogelijkheden. Sociale samenhang wordt nu ‘anders’ georganiseerd, welzijn in Teuge komt dankzij de gezamenlijke activiteiten op een hoger niveau. Hoe dit wordt bereikt, heeft Marianne Wieggers in de inleiding van dit thema gepresenteerd.

Basisschool sluiten?

De Vereniging Kleine Kernen staat voor de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland. Tijdens het  proces om een dorpsvisie te maken komt in bijna elk dorp duidelijk naar voren dat voortbestaan en verbreding van de school de hoogste prioriteit hebben.

Vergrijzing is het succes van onze samenleving

Vergrijzing is het succes van onze samenleving


In de studie 'Het succes van de vergrijzing' kijken TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) op een vernieuwende manier naar vergrijzing: namelijk als de positieve uitkomst van de welvaart van onze samenleving. Vergrijzing vormt zeker een uitdaging, maar één die we als welvarend land zeker aankunnen, mits we in staat zijn oude patronen te doorbreken.

Lees (Persbericht TNO, 12 november 2012):

Stage-verslagen

Verschillende studenten van verschillende hogescholen en universiteiten hebben bij VKK Gelderland stage gelopen.

In de bijlagen vindt u de stage-verslagen en afstudeerscripties. Wilt u in uw kern ook een onderzoek laten uitvoeren of heeft u een interessante stage-opdracht? Vul het stageformulier in en stuur het naar info@vkkgelderland.nl

Veel ‘Kernen met Pit’ in Gelderland

Als afsluiting van de twaalfde ronde van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit vond op vrijdag 22 april in het provinciehuis in Arnhem de prijsuitreiking plaats. Landelijk waren 172 projecten genomineerd. In Gelderland ontvingen twintig bewonersgroepen het predicaat ‘Kern met Pit’ en een bedrag van 1000 euro. Daarnaast ontvingen twee groepen een trofee en een extra prijs van 1500 euro.

Kleine plattelandschool niet altijd het beste voor leerling

Basisscholen met minder dan 100 leerlingen zijn vaker zwak of zeer zwak dan basisscholen met meer leerlingen. De veilige omgeving die een heel kleine school in de ogen van velen biedt, kan uiteindelijk dus minder positief uitpakken voor de ontwikkeling van een leerling. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie.

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsber... Kleine plattelandschool niet altijd het beste voor...

Stage in kleine kernen

Stage lopen of een afstudeeropdracht uitvoeren bij VKK Gelderland

Spreekt het werk van de Vereniging Kleine Kernen jou aan? Word je geprikkeld door dorpsontwikkeling en interactieve projecten? Draag je vitale dorpen een warm hart toe en wil je werkervaring opdoen in een vrijwilligersorganisatie waar je persoonlijk wordt behandeld? Neem dan voor een stageplaats of afstudeeropdracht contact op met de VKK!

Pagina's