Documentatie Duurzaamheid

Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

Langer thuis blijven wonen

Langer thuis blijven wonen

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen zich aanpassen aan hun woning in plaats van andersom. Toch willen veel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Met een aantal maatregelen, voorzieningen en producten is dat in veel gevallen goed mogelijk.

Netwerkgroep Duurzame Dorpen

Tijdens de VKK-ledenvergadering in november 2010 zijn de initiatieven in Hoonhorst, Almen en Vragender aan de dorpsbelangenorganisaties gepresenteerd. N.a.v. de ledenvergadering kwam de vraag bij ons binnen of we een netwerk duurzame dorpen kunnen maken. De VKK geeft hier graag gehoor aan.

Duurzaamheid

'Duurzaamheid' is een woord waar we tegenwoordig niet meer onderuit komen. Bij duurzaamheid wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan energiebesparing en alternatieve vormen van energie. Maar wonen in het dorp kan ook duurzaam georganiseerd worden, bijvoorbeeld door middel van starterswoningen en levensloopbestendige woningen. Sociale duurzaamheid slaat op continuering van het verenigingsleven; het behouden van voldoende bestuursleden en leden bijvoorbeeld. Zo zijn er nog meer mogelijkheden te noemen.