Documentatie Demografie & Krimp

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek (van Meer naar Beter)

Met de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: naar welke school zouden de leerlingen bij sluiting toegaan? Dit wordt bepaald door het hanteren van afstands- en kwaliteitscriteria (zoals denominatie en CITO-score).

Vergrijzing is het succes van onze samenleving

Vergrijzing is het succes van onze samenleving


In de studie 'Het succes van de vergrijzing' kijken TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) op een vernieuwende manier naar vergrijzing: namelijk als de positieve uitkomst van de welvaart van onze samenleving. Vergrijzing vormt zeker een uitdaging, maar één die we als welvarend land zeker aankunnen, mits we in staat zijn oude patronen te doorbreken.

Lees (Persbericht TNO, 12 november 2012):

Vereniging Nederlandse Gemeenten over Krimp

VNG publiceert regelmatig nieuws m.b.t. bevolkingsdaling.

In de regio’s waar de bevolking krimpt en de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. In de publicatie 'Krimp door verbinding' is een aantal van die bijzondere en creatieve initiatieven gebundeld.

Kansen creëren met een bovendorpse visie

Het project Kansen creëren met een bovendorpse visie, was een project van de LVKK, uitgevoerd door de provinciale VKK's en financieel en kennismatig ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er deden 14 clusters aan mee, verdeeld over de provincies Friesland, Drenthe, Limburg, in het bijzonder Zuid-Limburg en Gelderland. Het project liep tot 1 april 2013.

In ‘Rondom 10’ van 14 mei 2011 aandacht voor Bevolkingskrimp: Crisis of kans?

Dorpen en steden in de uithoeken van ons land lopen leeg. Winkels verdwijnen, complete woonwijken verpauperen en de jeugd trekt weg. De krimp zorgt al voor aardig wat problemen. Maar laten we die regio’s nou aan hun lot over of moeten we met z’n allen de regio’s daar gaan helpen. In Rondom 10 een discussie met stadsmensen en dorpsgenoten. Er zijn krimpdeskundigen en inwoners uit verschillende krimpdorpen aanwezig en zij vertellen wat de krimp doet en welke kansen er tegelijkertijd zijn.

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp

Zeeuws Vlaanderen in de greep van de krimp is de titel van een een filmpje van 12,5 minuten over de gevolgen van krimp voor de huizenmarkt in Zeeuws-Vlaanderen.

Met medewerking van Scoop is dit filmpje in opdracht van de Provincie Zeeland vervaardigd.

Op de website van de Provincie Zeeland staat het filmpje onder:
http://provincie.zeeland.nl/wonen/bevolking/film_krimp/?lng=nl

Krimp & Basisonderwijs

Op 30 november 2010 organiseerde VKK Gelderland een bijeenkomst voor kleine kernen en buurtschappen tot 1000 inwoners. Het thema is Basisonderwijs. Door de bevolkingskrimp wordt er in steeds meer dorpen gevreesd voor het verdwijnen van basisonderwijs. Hieronder vindt u diverse artikelen en websites over dit thema en in de bijlage powerpoints met geïntegreerd verslag van de avond.  

 

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15-11-2008 | Samenvatting van de bijeenkomst Leefbaar Zeeland KRIMP als kans?!

15 november 2008, vergader- en congrescentrum De Stenge te Heinkenszand.

Tijdens de bijeenkomst waren de centrale vragen: Wat doet de ZVKK voor de totale leefbaarheid. Hoe ziet de ZVKK zijn rol als ‘kennismakelaar' voor leefbaarheid. Hoe gaat het nu in de dorpskernen. Demografische veranderingen hebben effect maar wat kunnen de ZVKK en dorpsraden hier gezamenlijk aan doen.
   Naar de samenvatting