Documentatie Cooperatie & organisatie

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek (van Meer naar Beter)

Met de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: naar welke school zouden de leerlingen bij sluiting toegaan? Dit wordt bepaald door het hanteren van afstands- en kwaliteitscriteria (zoals denominatie en CITO-score).

Interessante voorbeelden van 'zelf organiseren' met dorpscoöperatie

 

Op 1,2 en 3 april waren er aftrapbijeenkomsten van de werkplaatsen voor L&G. Als resultaat van deze bijeenkomsten is informatie verzameld over het oprichten van een dorpscoöperatie.

Een dorpscoöperatie is een vorm van zelforganisatie die veel voordelen kan opleveren voor je dorp! Op welke manier dat kan lees je via dit overzicht van voorbeelden! 

Dorpen aan de slag met coöperatieve dorpswinkel


“Wil ons dorp een winkel, dan krijgt ons dorp een winkel”

Uit steeds meer kleine dorpen verdwijnen de dorpswinkels of zijn al verdwenen. Sterksel en Someren-Heide berusten er niet in en nemen het initiatief in eigen hand. In deze dorpen zien we een omgekeerde beweging en werken dorpsbewoners zelf aan de oprichting en instandhouding van hun dorpswinkel.

LVKK

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is lid van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen; de LVKK.

Kleine Kernen vertegenwoordigd in Programma Bepalend Orgaan van Omroep Gelderland

Met haar benoeming in het PBO (programma bepalend orgaan) van Omroep Gelderland vertegenwoordigt Josien Hissink de kleine kernen, landbouw, toerisme en recreatie bij het bepalen van het media-aanbodbeleid van de omroep. Het PBO is samengesteld uit iets meer dan tien mensen, uit diverse maatschappelijke stromingen. Viermaal per jaar komt het PBO bij elkaar om te praten over het media-aanbodbeleid, maatschappelijke trends, het evalueren van de programmering en om bijvoorbeeld te brainstormen over een specifieke programmacategorie.