Documentatie Ruimte, bouwen&wonen

"Dichtbij huis" Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. 

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg (Movisie)

Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Wonen

Woonruimte voor starters en bouwen zijn typische onderwerpen die momenteel anders georganiseerd moeten worden. Stichting WOEL (Wonen Op Eigen Locatie) helpt kopersverenigingen met CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Beheer Publieke Ruimte

Bij dit thema draaide de inleiding om het Noaberteam van Meddo. Dit team van vrijwilligers verricht werkzaamheden voor de gehele gemeenschap: met elkaar voor elkaar. Het zijn de kleine dingen die het dorp verfraaien en opfleuren. Hoe dit is opgezet en hoe dit werkt heeft dorpscontactpersoon André Menting toegelicht in zijn verhaal. 

Het Noaberteam is een initiatief van Algemeen Meddo’s Belang: www.meddo.net

Filmopname en Praatpapier

Behoefteonderzoek wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk

Download hieronder het rapport dat stagiaire Chris Frencken heeft gemaakt naar aanleiding van zijn onderzoek in de buurtschappen in de gemeente Winterswijk.

"Onder de pann'n umme Wenters behoefteonderzoek voor het wonen en werken in het buitengebied van de gemeente Winterswijk"

Bouwen op maat: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bezien vanuit de stedenbouwkundige

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een term die je steeds vaker tegenkomt in het nieuws. Maar wat is CPO? En is het ook geschikt voor kleine kernen? Hoe begin je en welke stappen moeten worden genomen? En niet onbelangrijk: wat zijn valkuilen? SAB heeft op verschillende manieren ervaring opgedaan met CPO.

Dorpsbouwkundige actief in Oene

In Oene gemeente Epe is dorpsbouwkundige Lucas Reijmer van het Gelders Genootschap aan de slag.  Samen met een werkgroep van Oene’s Belang ontwerpt hij een fraai dorpsplein op de plek van de oude sportzaal. Deze sportzaal wordt gesloopt, omdat in het nieuwe Kulturhus ook een sportzaal zit.

Dorpsbouwkundige actief in Oene

Ruimtelijke inrichting

Onder dit thema is informatie over ruimtelijke inrichting, bouwen en wonen, dorpspleinen enzovoorts te vinden.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

Krimp

Hieronder diverse berichten aangaande het veelomvattende thema 'krimp'.

Meer berichten zijn te vinden op het Kennisplatformbewoners. Je komt daar door de trefwoorden onder de titel aan te klikken.

De Goudkaart of Buurtsparen

Castria Wonen, de woningcorporatie in Tholen (en West-Brabant) heeft De Goudkaart geïntroduceerd. Huurders krijgen iedere maand punten als ze de huur op tijd betalen en geen overlast bezorgen. De verzamelde punten worden uitbetaald met waardecheques op naam. Na vertoning van de Castria Goudkaart kunnen de cheques verzilverd worden bij tal van winkeliers in de directe woonomgeving.
Meer informatie:
http://www.castria.nl/

Bouwen met en voor starter (artikelenoverzicht)

rapport ’Het huis uit’ van PRIMO nh wordt bepleit meer aandacht te besteden aan de positie van de jongeren. PRIMO nh, het kenniscentrum voor sociaal

http://www.primo-nh.nl/uploads/Het%20huis%20uit%202.pdf

woonwensen van jongeren


ONDERZOEK NAAR STARTERS OP DE KOOPWONINGMARKT
“Prijzen van koopwoningen zijn voor een alleenverdiener zo goed als niet op te brengen”

Handboek CPO

In opdracht van Provincie Noord-Brabant is een handboek collectief particulier opdrachtgeverschap samengesteld door de SEV.  Uit een eerdere provinciale inventarisatie onder Brabantse gemeenten is gebleken dat er veel vragen leven over het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dit geldt ook voor woningbouwcorporaties en initiatiefnemers. Om die reden heeft de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven tot het maken van het handboek CPO. Deze treft u als pdf aan in de bijlage. Met het handboek kan een groot aantal van die vragen beantwoord worden.

Locatie

VPRO TV: Jansen & Janssen: Waar zijn de betaalbare starterswoningen?

Afl.: Waar zijn de betaalbare starterswoningen? Wie in Nederland zijn eerste huis koopt, moet tegenwoordig al snel een slordige EUR 250.000,- neertellen. Als je niet met z'n tweeën bent en meer dan het gemiddelde verdient, is dat een bedrag dat met geen mogelijkheid is op te brengen. Die hoge prijzen gelden gek genoeg ook voor nieuwgebouwde huizen. Overal in Nederland. Dat wil zeggen, bijna overal. Want in het Brabantse Casteren blijken er wél goedkope starterswoningen gebouwd te kunnen worden. Waarom kan het in Casteren wel en in de rest van

Locatie

Meddo bouwt zelf schuilhutten

"Wij willen graag enkele schuilhutten" Dat stond te lezen op een post-it briefje tijdens de opzet van het Dorpsplan Meddo in 2004. De lokale dorpsraad, het Algemeen Meddo's Belang(AMB), is er daarna mee aan de slag gegaan. De vraag om de schuilhutten kwam van de plaatselijke Paardentoerclub om deze schuilhutten te gebruiken als rust,- en pleisterplaats. De Werkgroep Buitengebied van het AMB heeft het overleg geopend met de gemeente Winterswijk. Een nieuwe schuilhut niet alleen voor de paardenliefhebbers, maar ook voor het sterk toenemende toerisme in de Oost Achterhoek.

Locatie

Pagina's