Documentatie Democratie & participatie

"Dichtbij huis" Lokale binding en inzet van dorpsbewoners. Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht. 

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg (Movisie)

Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger.

Boek “Digitale Dialoog, de sociale media-almanak voor gemeenten” Op zoek naar een goede wisselwerking tussen overheid en burger. Ook nuttig voor (georganiseerde) burger.

Praktijk én onderzoek 

Hoe zetten gemeenten sociale media in?

Het boek begint met een aantal onderzoekshoofdstukken, waarin de huidige stand van sociale media vanuit de burger en vanuit gemeenten wordt geschetst.

Daarna is de inhoud onderverdeeld in de vier fasen van het groeimodel. 

Vier voorstellen om ruimte te geven aan bewonersinitiatieven

In een brief aan de raadsleden en colleges van B&W van de Gelderse gemeenten heeft de VKK-FDG vier voorstellen gedaan die ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven waren al van onschatbare waarde, maar zeker bij de komende transities is de kans groot dat ideeën van onderaf tot verbetering leiden.

Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

“Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen”

Op 25 juni jl heeft de minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de publicatie 'Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en nemen', de aftrap gegeven voor een brede discussie over verantwoordelijk burgerschap. Respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving zijn volgens het kabinet de vier belangrijkste elementen van burgerschap.