Documentatie Leefbare wijk, buurt&dorp

KNHM

Uw handen jeuken om uw buurt, wijk of streek aan te pakken en u merkt dat daar heel wat bij komt kijken. Hoe maakt u uw wens concreet? Hoe vertelt u anderen wat u wilt? Hoe enthousiasmeert u andere partijen en trekt u ze over de streep? Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is in zo’n geval de aangewezen partner om u daar bij te helpen.
Zij ondersteunt u met een gestructureerde aanpak die al bij veel initiatieven tot succes leidde.
Voor meer informatie zie de website:

Wat is een Dorpsbelangenorganisatie

Bent u één van de initiatiefnemers in uw dorp voor het opstarten van een dorpsbelangenorganisatie? Hier leest u er meer over! De VKK helpt u graag op weg om te komen tot een dorpsbelangenorganisatie.

Dorpsplatform / leefbaarheidsgroep / dorpsbelang / dorpsraad / raad van overleg / leefbaarheidscomité

Leefbaarheidsplannen per dorp

In de 12 deelnemende dorpen van het project Rivierenland In Eigen Hand zijn bewonersavonden voor het hele dorp of kleinschaligere bijeenkomsten met inwoners georganiseerd. Hieruit zijn leefbaarheidsagenda's of leefbaarheidsplannen ontstaan.

Deze treft u hieronder aan, per dorp zijn de belangrijkste documenten op een rijtje gezet.

Gemeente Maasdriel

Krimp & Basisonderwijs

Op 30 november 2010 organiseerde VKK Gelderland een bijeenkomst voor kleine kernen en buurtschappen tot 1000 inwoners. Het thema is Basisonderwijs. Door de bevolkingskrimp wordt er in steeds meer dorpen gevreesd voor het verdwijnen van basisonderwijs. Hieronder vindt u diverse artikelen en websites over dit thema en in de bijlage powerpoints met geïntegreerd verslag van de avond.  

 

Haaften

 

In september is het project Rivierenland In Eigen Hand gestart in het dorp Haaften, gemeente Neerijnen.
Hier is de aankondiging te lezen die in het Nieuwsblad Geldermalsen is gepubliceerd

Vrijwillige procesbegeleiders dorpsplan (m/v)

De VKK Gelderland heeft de afgelopen jaren bijna veertig dorpen ondersteund met het maken van een dorpsplan. Nog eens twintig dorpen zijn momenteel bezig om een dorpsplan te maken. De procesbegeleiders die dit proces vanuit de VKK hebben begeleid, vinden dit een bijzondere ervaring. De VKK is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers om het team van procesbegeleiders uit te breiden.

Voor meer informatie: zie bijlage. 

Algemeen Bestuursleden voor de VKK Gelderland (vrijwilligersfunctie)

Het algemeen bestuur van de VKK Gelderland bestaat uit vrijwilligers uit verschillende delen van Gelderland. Op dit moment heeft de VKK Gelderland één bestuurslid uit de Veluwe. Het bestuur streeft naar minstens twee bestuursleden uit iedere regio van Gelderland waarbij ieder bestuurslid het aanspreekpunt is voor maximaal 15 leden uit die regio.

Om deze verdeling goed te kunnen maken is de VKK op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden uit:

  • De Veluwe / Gelderse Vallei (m/v),

Voor meer informatie: zie bijlage. 

Pagina's