Documentatie Wijk-, buurt- & dorpsraden

Wat is een Dorpsbelangenorganisatie

Bent u één van de initiatiefnemers in uw dorp voor het opstarten van een dorpsbelangenorganisatie? Hier leest u er meer over! De VKK helpt u graag op weg om te komen tot een dorpsbelangenorganisatie.

Dorpsplatform / leefbaarheidsgroep / dorpsbelang / dorpsraad / raad van overleg / leefbaarheidscomité

Dorpstafel Dodewaard

Met ruim 4500 inwoners is Dodewaard een van de vier grotere kernen in de gemeente Neder-Betuwe. Het afgelopen jaar is de VKK Gelderland in Dodewaard bezig geweest om met een groep inwoners een bewonersavond te organiseren en een dorpstafel op te richten. Deze dorpstafel is sinds 30 maart 2011 een feit.

Stand van zaken Well / Wellseind

In deze map zijn de documenten te vinden, behorende bij het opstellen van een leefbaarheidplan voor Well. Het proces om tot de leefbaarheidplan te komen wordt door de VKK uitgevoerd in het kader van Rivierenland In Eigen Hand. Hiermee werkt de VKK nauw samen met de inwoners van Well, de gemeente Maasdriel woonstichting De Kernen en Plattelandsjongeren Gelderland.

Op basis van interviews en bijeenkomsten zijn er 4 hoofdstukken vastgesteld voor het leefbaarheidplan:

1.    Sociale samenhang en activiteiten voor jong en oud

Publicatie Dorpsbewoners maken het dorp

De zelfredzame, mondige burger zoals men die in Den Haag zo graag ziet, is op het platteland in ruime mate vertegenwoordigd. Tal van plattelandsbewoners zetten zich actief in om de leefbaarheid van hun eigen dorp te verbeteren. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Deze vaak unieke lokale democratische structuur vraagt dan ook permanent onderhoud.

Het dorp weet zelf wel raad! Een voorstel voor de instelling van dorpsraden in Rijnwaarden

Uit de scriptie “Het dorp weet zelf wel raad!” De belangstelling voor en het vertrouwen in de politiek is de laatste decennia in Nederland flink teruggelopen. Ook in Rijnwaarden is dat het geval. Een goede graadmeter voor het vertrouwen in de politiek vormt de opkomst bij verkiezingen. Die is in Rijnwaarden teruggelopen van 80% (in 1986) naar nog geen 58% (in 2006). De burgers zijn dus niet meer betrokken bij algemene politieke vraagstukken. Wel zijn ze onverminderd geïnteresseerd wat er in hun onmiddellijke omgeving (wijk, dorp) gebeurt. Dat heeft landelijk

Convenant Gennep en dorpsraad Ven-Zelderheide

Dorpsraad Ven-Zelderheide en gemeente gaan samen voor prettige leefomgeving.

Op maandag 15 december 2008 ondertekende wethouder Mariet Seegers, namens het gemeentebestuur van Gennep, een convenant met de dorpsraad van Ven-Zelderheide. Die laatste werd vertegenwoordigd door Marc Nabuurs & Twan Haasen. In het convenant zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de gemeente en de dorpsraad van Ven-Zelderheide verder vorm te geven.

Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou

Rotterdam, 1 oktober 2008
_______________________________________________________________________________
Provincie Zuid-Holland zet de dorpsbewoners in de kou
De Provincie Zuid-Holland wil in haar nieuwe beleid af van de ondersteuning aan
dorpsorganisaties. De Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen is het laatst overgebleven
deel van het provinciaal beleid voor kleine kernen. Als het aan de GS ligt is dit laatste stuk
ondersteuning aan leefbaarheid kleine kernen binnenkort ter ziele. Beëindigen van de

Behoeftepeiling zorgondersteuning in Vijlen Dorpscommissie initieert “Schouw op zorg”

Na de avond over de Leefbaarheidsagenda in oktober 2007 heeft de Dorpscommissie Vijlen een werkgroep Mantelzorg opgericht die zich inzet voor het uitbouwen en ondersteunen van mantelzorg in de dorpsgemeenschap Vijlen.

De werkgroep Mantelzorg bestaat uit leden van de Dorpscommissie en een aantal Vijlenaren die graag een bijdrage willen leveren. Zo zijn onder andere Zij-actief, de KBO en de Zonnebloem vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Steunpunt Mantelzorg, Rode Kruis Zuidelijk Zuid-Limburg adviseert en steunt de werkgroep.

Locatie

Implementatie kennisplatform gaat volgende fase in

De implementatie van het kennisplatform bewoners.nl gaat de volgende fase in. In de derde fase (januari-juni 2007) stond de promotie van het kennisplatform centraal. De klankbordgroep is in deze fase samengesteld en is diverse keren fysiek en on-line (chat) bij elkaar gekomen. Dit heeft geleid tot diverse verbeteringen aan website en nieuwsbrief. Er zijn verschillende promotiekaarten gemaakt die verstuurd zijn naar de dorpsorganisaties en op verschillende bijeenkomsten verspreid zijn. Verder is het actiethema "de Geldkraan" uitgevoerd rond