WOS.nl - Geen openbare fietspompen in Westland

Er komen geen gratis fietspompen langs de wegen in Westland. De fractie van Westland Verstandig had hiertoe een motie ingediend in de gemeenteraad, maar verkreeg geen steun van andere partijen.De fractie had zich laten inspireren door voorbeeldgemeenten als Utrecht en Rotterdam en wilde vijftien openbare fietspompen laten plaatsen langs fietspaden en mogelijkerwijs ook in dorpskernen. Dick de Heer (ChristenUnie-SGP) zou het benodigde geld liever besteden aan betere bewegwijzering en voorranginstellingen ten bate van fietsers bij verkeerslichten.