WLO-scenario's: uitwerking demografie

In het vijfde artikel in de WLO-reeks gaan wij in op de invloed van de twee Welvaart- en Leefscenario’s ‘Hoog’ en ‘Laag’ op de demografie. Het Hoge scenario gaat uit van groei op nationale schaal en van concentratie van bevolking en werkgelegenheid in de steden.In het Lage scenario is er sprake van lage groei van de bevolking tot 2030 en krimp na 2030. Het Lage scenario gaat uit van meer spreiding van de bevolking over Nederland en over het landelijk gebied.