Wethouder Jop Fackeldey (Lelystad): 'Als niet iedereen financieel bijdraagt, wordt het niets' (Mediabericht)

Door demografische veranderingen en de trek naar de steden legt de woonbehoefte een grote claim op de beperkte ruimte in de stad. Tegelijkertijd strijden klimaatadaptatie en energietransitie ook om voorrang. De duurzame stad van de toekomst vraagt om lokale bestuurders die samen met marktpartijen de opgaven oppakken en geldstromen bundelen, betoogt wethouder Jop Fackeldey (PvdA) uit Lelystad. De boodschap is helder: bij ingewikkelde gebiedstransformaties is ook publiek geld nodig.