Volgens WLO-scenario's: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (Mediabericht)

Het team Beleidsinformatie van de provincie Overijssel publiceert dit jaar een reeks artikelen gebaseerd op de nieuwe toekomstverkenningen voor Welvaart en Leefomgeving (WLO-scenario’s) van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving. In het vijfde artikel van deze WLO-reeks beschrijven wij de demografie van Overijssel vanuit het oogpunt van van de twee onzekerheidsscenario’s 'Hoog' en 'Laag'. Zo geven beide scenario’s aan dat het aantal huishoudens in Overijssel procentueel harder groeit dan het aantal inwoners. Krimp is alleen volgens het lage scenario te verwachten in de regio Twente.