Vlasteelt in de Hoeksche Waard met Gerda van Wageningen

HOEKSCHE WAARD - De vlasteelt heeft in de Hoeksche Waard eeuwenlang een belangrijke plaats ingenomen. Maakte de vlasteelt eerst nog onderdeel uit van het landbouwbedrijf in de 19e eeuw groeide de vlasserij steeds meer uit tot een zelfstandige nijverheid, waarin veel Hoeksche Waarders werkzaam waren. De opkomst van de kunststoffen verdrong het gebruik van natuurlijke vezels en in 1971 moest ook het laatste vlassersbedrijf in ‘s-Gravendeel de deuren sluiten.