Verbeterpunten pgb: ‘Graag meer ruimte voor flexibele inzet van zorg’

Per Saldo onderschrijft dat de pgb-zorg nog wel wat slagen mag maken om toekomstbestendig te worden.