Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek (van Meer naar Beter)

Met de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: naar welke school zouden de leerlingen bij sluiting toegaan? Dit wordt bepaald door het hanteren van afstands- en kwaliteitscriteria (zoals denominatie en CITO-score). Vervolgens zijn tijdens zeven interactieve bijeenkomsten stellingen en vragen aan een gemêleerd gezelschap (vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraden, raadsleden, wethouders, dorpsraden en ambtenaren) voorgelegd en beantwoord met stemtablets. De voorkeuren van de aanwezigen zijn gekoppeld aan de scenario’s, waarmee inzichtelijk is gemaakt wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn. Er zijn dus veel vertegenwoordigers uit de regio betrokken geweest, maar het blijft een beperkte steekproef. Wel is met het interactieve traject gevoel verkregen voor wat er in de regio speelt en hoe de meningsvorming zich ontwikkelt.

Lees meer:

http://www.vanmeernaarbeter.nl/nieuws/transitieatlas-primair-onderwijs-achterhoek

Lees /download Rapport:

http://www.vanmeernaarbeter.nl/sites/vanmeernaarbeter.nl/files/Hoofdscenario%27s%2020141010.pdf

Lees /download samenvatting:

http://www.vanmeernaarbeter.nl/sites/vanmeernaarbeter.nl/files/Managementsamenvatting%20Transitieatlas%20Achterhoek%2020141010.pdf