Subsidie voor vlinderidylle langs dijk

MINNERTSGA - Plaatselijk Belang Minnertsga kan verder met de plannen voor een vlinderidylle langs de Griendyk. Langs deze dijk tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie wil het dorp bloemen en kruiden terugbrengen die op hun beurt weer vlinders en bijen aantrekken.