Poep op je auto of eieren tegen het raam? Deze site geeft burenruzie-advies

Vuilnis in de tuin, poep op de auto en lek gestoken banden. Buren maken elkaar het leven soms zuur. In Eindhoven ontplofte gisteren zwaar vuurwerk voor de woning van een gezin met drie kinderen. Volgens omwonenden speelt er een slepende burenruzie. In veel gevallen is het veelgegeven advies 'praat erover' geen oplossing meer, zegt Michel Vols, hoogleraar Openbare Orde en Veiligheid. Daarom ontwikkelde hij samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een site met gratis advies op maat voor allerlei situaties.