Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland.Lokale cultuur op platteland nog springlevend

SCP-publicatie Overgebleven dorpsleven. Sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland, is op 1 december 2008 verschenen.

In het rapport geven de onderzoekers dr. Lotte Vermeij (SCP) en drs. Gerald Mollenhorst (UU) een beeld van het sociaal kapitaal op het platteland. Voor het kwantitatieve onderzoek werden ruim 2000 personen thuis geïnterviewd. Centraal staat de vraag wat er overbleef van de al dan niet vermeende ‘hechte dorpsgemeenschap’ en welke consequenties dit heeft voor onderwerpen als eenzaamheid, problemen met vervoer, deelname aan het verenigingsleven en etnocentrisme.

Dit rapport is de vierde publicatie in het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland, dat het SCP op verzoek van het ministerie van LNV uitvoert.