Ontheffing woningwet voor corporaties in Amersfoort

De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen blijven actief in Amersfoort. Dit kan omdat 2 van de 3 corporaties speciale ontheffing hebben gekregen om ook buiten hun kerngebied te mogen bouwen en verhuren. De gemeente Amersfoort wil op de langere termijn ongeveer 4400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de aankomende 5 jaar is een verdeelsleutel afgesproken voor 2000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.