Ondersteuningstraject Regionaal Onderwijsbeleid

Jongeren in uw regio een succesvolle start bieden op de arbeidsmarkt? Met het project Regionaal Onderwijs Beleid steunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en werkgevers. Hiervoor biedt het project scholingsmodules en trainingen aan gemeenten en regio’s.