Lancering landelijk netwerk burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Op 25 maart, tijdens het festival voor actieve burgers 'We Doen Het Zelf Wel', wordt  Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) aan de buitenwereld gepresenteerd. NLZVE is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die actief zijn op het sociale domein (welzijn, zorg, wonen, participatie). Er zijn inmiddels een kleine 400 lokale zorginitiatieven (zorgcoöperaties, stadsdorpen, noaberzorgpunten) en er komen er zo’n 100 per jaar bij. NLZVE is opgericht om deze beweging een stem te geven en lokale initiatieven te steunen. (22-03-2017)