Kennisplatformbewoners.nl

Het Kennisplatformbewoners.nl is het kennisplatform voor bewoners actief voor de leefbaarheid van hun wijk, buurt of dorp. Het kennisplatform biedt de mogelijkheid om kennis en informatie vast te leggen en uit te wisselen en wil bewoners stimuleren om nieuwe initiatieven op te pakken.

Het Kennisplatform is in 2006 gestart als kennisplatform voor kleine kernen, op initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant en in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Limburg en De Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Vanwege verminderde financiele mogelijkheden en andere prioriteiten ware deze partners niet in staat langer te ondersteunen. Het kennisplatform is dan per 1 januari overgedragen aan een vrijwillige redactie, die de beschikbare informatie actualiseert en up-to-date houdt o.a. via het kennissysteem infosets waarmee dagelijks uit diverse bronnen nieuws en informatie rond leefbaarheid van wijken, buurten en dorpen wordt verzameld. Het proces van actualiseren van met name de dossiers zal in dekomende tijd nog verder vorm krijgen.

Naast informatie over de problematiek van kleine kernen, bevat de website nu ook veel relevante informatie voor de leefbaarheid van wijken en buurten. Dit mede gezien de vele overeenkomsten tussen diverse bewonersinitiatieven.

Uw opmerkingen, suggesties en vooral ook uw inhoudelijke bijdragen zijn van harte welkom. Na registratie en inloggen kunt u ook zelf nieuws en agendaberichten plaatsen.

 

  Bert Alkemade

  Redactie