'Jongeren moeten de opleiding van hun dromen kunnen kiezen'

Acht mbo-scholen in de noordelijke provincies werken samen om studenten en hun ouders een tegemoetkoming in de studiekosten te geven als dat nodig is.