Je kat in de tuin laten is niet alleen een gevaar voor vogeltjes, het is ook een overtreding. Moet je vrezen voor boetes?

Loopt jouw kat zonder toezicht buiten? Dan begaat hij een overtreding op de Europese richtlijnen, zo stellen Nederlandse juristen van de universiteit van Tilburg in een wetenschappelijk tijdschrift. Die richtlijnen schrijven voor dat we vogelsoorten en hun leefgebieden moeten beschermen. Ook van ons schattige huisdier, dat volgens hen een van de grootste uitroeiers van vogels is. Of je dan een boete kan krijgen omdat je poes in de tuin van de buren loopt?