Inwoners aan de slag met 'Norgerduinen'

Zo’n negentig inwoners van Norg hebben een nieuwe stap gezet naar een plan voor het bosgebied rond het dorp en daarmee voor de toekomst van wonen in de vele recreatiewoningen.