Facelift van het Oude Dorp van Amstelveen

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het College B en W van Amstelveen van het Oude Dorp een plaats van verbinding en ontmoeting met een historische allure wil maken, meer dan het nu is